Za godinu, od kada je na čelu Ljekarske komore Crne Gore, novo rukovodstvo uspostavljen je pravni osnov i postavljeni temelji za uvođenje standarda koji imaju za cilj izjednačavanje statusa privatnih zdravstvenih ustanova sa javnim zdravstvom, kazao je u intervjuu Dnevnim novinama, prvi čovjek Komore, Aleksandar Mugoša

Predsjednik Ljekarske komore dr Aleksandar Mugoša, kaže da je tokom prošle godine uradio sve što je u njegovoj moći da institucija koja je osnovana prije 24 godine, konačno zaživi i počne da ostvaruje ciljeve zbog kojih je formirana. Posao, kaže, nije završen i pred njim su i ovoj godini veliki planovi. Prioritete mu je teško odrediti, jer se institucija još gradi, a praktično sve što rade, naglašava, ima podjednak značaj.

Ipak, kao značajnije navodi da će tokom 2019. u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, započeti postupak uvođenja standarda u rad svih javnih zdravstvenih ustanova u zemlji koji, u krajnjem, ima za cilj izjednačavanje statusa privatnih sa javnim zdravstvenim ustanovama.

“Uvođenje standarda ima višestruki značaj olakšava rad ljekara, povećava nivo kvaliteta zdravstvene zaštite građana, stvara preduslove za značajnu uštedu novca i što je najvažnije priprema naše ustanove za proces međunarodne akreditacije. Isto ćemo uraditi i sa privatnim zdravstvenim ustanovama koje izraze interesovanje, jer je jedan od konačnih ciljeva projekta i izjednačavane statusa privatnih zdravstvenih ustanova sa javnim zdravstvom”, naglasio je Mugoša.

Priprema za akreditaciju zdravstvenih ustanova, kako je rekao, značila bi da su, u poštovanju medicinskih pravila i protokola, stali uz rame najrazvijenim evropskim zemljama kad je medicina u pitanju.

“Projekat je u potpunosti pripremljen, urađen je akcioni plan koji precizira aktivnosti i vremenski okvir za njihovo sprovođenje. U pripremi je i projekat Analiza efekata uvođenja privatnih izabranih ljekara u sistem javnog zdravlja. Za početak analiziramo sve efekte uvođenja 20 odsto kolega, koji su trenutno zaposleni u javnom zdravstvu kao izabrani ljekari i specijalisti porodične medicine, u privatni sektor”, rekao je Mugoša i dodao da će ga, kada ga završe, prezentovati Ministarstvu zdravlja.

Iako je komplikovan proces licenciranja svih crnogorskih ljekara i stranaca koji rade u Crnoj Gori uspješno priveden kraju, u ovoj će, kako najavljuje, nastaviti da ga kontrolišu i prate.

“Insistiraćemo na obezbjeđivanju uslova za stručno usavršavanje svih članova Komore i pažljivo ćemo pratiti proces njihove kontinuirane medicinske edukacije, jer znamo da je to put ka povećanju kvaliteta zdravstvene zaštite naših građana”, kazao je Mugoša.

U tom smislu, dodaje, posebno ga ohrabruje i daje dodatnu motivaciju činjenica da raste povjerenje građana u rad ljekara.

“Radićemo na projektu sveobuhvatne pravne zaštite članova Komore, a šta ćemo u tom smislu uspjeti da uradimo za sada Vam ne mogu reći iz prostog razloga što te promjene najmanje zavise od nas, doktora medicine u Crnoj Gori”, zaključio je Mugoša.

Obratili su se, ističe Mugoša, ljekarskim komorama zemalja u kojima su zaposleni doktori medicine crnogorski državljani kako bi napravili bazu naših ljekara u dijaspori.

“Siguran sam da su svi oni spremni da pomognu, kako nama ljekarima, tako i građanima naše zemlje. U toku je i izrada demografskog atlasa doktora medicine u Crnoj Gori gdje ćemo u svakom trenutku jasno vidjeti podatke o broju ljekara zaposlenih u pojedinim opštinama i ustanovama u kojima pružaju zdravstvenu zaštitu našim građanima”, naglasio je Mugoša.

Ostavi komentar