Protekle godine u pogledu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje, u Crnoj Gori su napravljeni značajni iskoraci. Tako je izdavanje štampanog recepta otišlo u istoriju, a putem mobilnih telefona, osiguranici sada zakazuju preglede, provjeravaju laboratorijske nalaze…

“Tokom predstojeće godine, pak, steći će se uslovi i za ukidanje ovjere zdravstvenih knjižica, pri čemu će osiguranici šaltere morati da posjećuju samo kada izgube knjižicu ili pri ovjeri knjižice novorođenčeta”, kazao je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) Sead Čirgić.

On objašnjava da će knjižice automatski biti ovjeravane, a, kako je najavio, osiguranici će putem novog servisa eOsiguranje moći da provjere da li ih je poslodavac osigurao, kao i da li im je zdravstvena knjižica validna.

Riječ je o projektu na kom će raditi odmah od početka godine, ali, kaže Čirgić, još nemaju procjenu kada će tačno biti realizovan.

“S obzirom na povezanost i integrisanost svih segmenata zdravstvenog informacionog sistema, pripremiće se uslovi za ukidanje ovjere zdravstvenih knjižica, što će prije svega mnogo olakšati osiguranicima koji više neće morati čekati u redovima i na šalterima vršiti ovjeru zdravstvenih knjižica. Ujedno će se rasteretiti i zaposleni u svim područnim jedinicama i filijalama Fonda. U tom pravcu planira se i razvoj novog elektronskog servisa eOsiguranje, koji će osiguranicima elektronskim putem (preko pametnih uređaja i računara) omogućiti uvid u prijavu na zdravstveno osiguranje, drugim riječima provjera elektronske ovjere i validnosti zdravstvene knjižice”, rekao je Čirgić.

Bilo je komentara da će osiguranici morati sami da ovjeravaju knjižice, putem portala, međutim, Čirgić napominje da to nije tačno.

“Osiguranici neće morati ništa da rade, knjižice će biti verifikovane automatski. Portal će im omogućavati da, putem servisa eOsiguranje, vide jesu li prijavljeni na osiguranje, odnosno da provjere svoj status, da li im je knjižica verifikovana, ništa drugo”, predočio je Čirgić.

Ostavi komentar