Odštetu pacijentu, u slučaju da se u procesu liječenja utvrdi ljekarska greška, do sadaje plaćao ljekar ili medicinski radnik kojije pogriješio, ali će ubuduće, sudeći prema informacijama iz Sindikata doktora medicine, ova strukovna organizacija, preko osiguranja, uplaćivati taj novac za doktore koji su njihovi članovi.

Predsjednica Sindikata Milena Popović Samardžić za Pobjedu kaže da su u toku pregovori sa osiguravajućom kućom, te da je predložena suma po ljekaru 20.000 eura, a svi koji budu željeli da se osiguraju na veću sumu (do 50.000 eura) imaće mogućnost doplate.

“U slučaju ljekarske greške, odnosno propusta, traži se materijalna odšteta obično prema ustanovi. Ponekad konkretno i od ljekara. Ako se zahtijeva da ustanova uplati novac pacijentu koji je odštetu tražio zbog pogrešnog liječenja ona obično to naplaćuje u ratama ili na neki drugi način od zaposlenog”, pojasnila je Popović-Samardžić, dodajući da je zadatak zdravstvenih ustanova da zaposlenima obezbijedi osiguranje.

To pitanje, međutim, kako kaže, do sada nije bilo riješeno.

“U Sindikatu već dvije godine to pokušavamo preko osiguravajućih kuća, ali su uglavnom ponude bilo jako visoke. Tako je za izabrane doktore traženo da plaćaju 15 eura mjesečno, a za hirurge i do 40 eura. Sada smo dobili ponudu od 1,5 euro mjesečno i te troškove snosiće Sindikat”, rekla je PopovićSamardžić.

U Sindikatu objašnjavaju da je ljekarska greška kršenje opštepriznatih pravila i vještina liječenja usljed odsustva posebne pažnje ili opreznosti, a može je izazvati činjenje ili nečinjenje, kao i preduzimanje ili neprduzimanje indikovanog zahvata nastalog iz neznanja ili nemogućnosti da se nešto uradi.

Ljekarske greške, kako objašnjavaju, najčešće su u oblasti hirurgije, ortopedije, anestezije, ginekologije i akušerstva, kao i u oblasti radiologije i urologije.

Sindikat doktora medicine tražiće da se umjesto odredbe nesavjesno pružanje ljekarske pomoći, koja je definisana Krivičnim zakonikom, uvede termin ljekarska greška. Prema riječima Milene Popović Samardžić, samo u ljekarskoj profesiji postoji takva odredba.

CdM

Related Post

Ostavi komentar