Slovenačke bolnice od danas mogu da zapošljavaju i ljekare specijaliste iz trećih država nečlanica Evropske unije EU, ali najviše do godinu dana i uz odobrenje ministra zdravlja. Tako angažovanim ljekarima stručne garancije za rad treba da daju i tri domaća ljekara iste specijalnosti.

To su omogućile izmjene zakona o ljekarskoj službi koje su danas stupile na snagu, a vlada ih je predložila kako bi riješila problem manjka pojedinih specijalista u vodećim bolnicama, prenosi Hina.

Vlada je saopštila da će ministar zdravlja na osnovu zakonskih izmjena ljekarima deficitarnih specijalnosti na zahtjev bolnica moći da izda odobrenje za rad na godinu dana i u slučaju da ne govore slovenački jezik, što je inače uslov za dobijanje dozvole za rad, ako domaći stručnjaci ne mogu da obezbijede kontinuirano funkcionisanje odjeljenja na kojima nedostaje ljekara specijalista, kao i u slučaju kad bi zbog takve situacije došlo do zdravstvenog rizika ili smrti pacijenata.

Regulativa za zapošljavanje stranih doktora u slovenačkim zdravstvenim ustanovama stroga je u pogledu dobijanja licence jer se od njih traži da aktivno vladaju slovenačkim jezikom, a za one iz trećih država u pravilu je još stroža, ali je zbog kadrovskog deficita u bolnicama napravljen izuzetak, pa su uslovi ublaženi.

Slovenački mediji navode međutim da domaći ljekari nijesu zadovoljni zbog olakšavanja mogućnosti zapošljavanja stranaca, pa je njihov sindikat ponovo tražio da sistem plata za ljekare i stomatologe bude izuzet iz tarifne ljestvice predviđene za javni sektor, kako bi se plate i uslovi rada mogli popraviti.

Njihov sindikat Fides tvrdi da slovenački ljekari nijesu protiv stranih kolega, ali da ljekari koje angažuju bolnice u nedostatku domaćeg kadra dobijaju honorare koji su daleko veći od njihovih plata. Osim kardiologa u bolnicama u Sloveniji izrazit je i deficit anesteziologa, pa na poziv bolnica u pomoć priskaču i anesteziolozi iz Rijeke i Zagreba.

Ostavi komentar