Direktor Kliničkog centra Crne Gore Jevto Eraković imenovao je petočlanu komisiju koja ima zadatak da uradi dijagnostičke i terapijske protokole kako bi se spriječili propusti ljekara.

Iz Kliničkog centra Danu je saopšteno da će na ovaj način unaprijediti efikasnost i kontrolu rada ljekara.

Zaštitniku prava pacijenata KCCG samo se tokom ove godine žalio i uputio prigovor na rad ljekara i medicinskog osoblja 991 građanan nezadovoljan uslugama u toj ustanovi.

Prema podacima Ministarstva zdravlja, u svim zdravstvenim ustanovama tokom 2017. godine na liječenje se žalilo oko 2.000 pacijenata.

Iz Sindikata doktora medicine više puta su upozoravali da nedostatak protokola i izostanak standardizacije tokom liječenja znatno otežava rad svih u zdravstvenom sistemu.

Iz KCCG ističu da očekuju da će protokoli biti završeni do kraja ove godine.

“U cilju obezbjeđivanja pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite, kao i standardizacije dijagnostike, terapije i proceduralnih smjernica, direktor Kliničkog centra Crne Gore je imenovao petočlanu Komisiju. Zadatak Komisije je izrada dijagnostičkih i terapijskih protokola najčešćih kliničkih stanja i oboljenja, kao i proceduralnih smjernica. Uvođenjem ovih protokola imaćemo standardizovanu proceduru kod svakog patološkog stanja i samim tim očekujemo podizanje kvaliteta usluga i efikasniji rad. Na ovaj način izbjegavaju se mogući propusti i pojave eventualnih grešaka”, ističu iz Kliničkog centra.

Iz najveće zdravstvene ustanove naglašavaju da je za uspješno liječenje važno da svaki izvršilac poštuje predviđene procedure tokom dijagnostike i propisivanja terapija.

“Primjena protokola ne zavisi od broja izvršilaca, već je izuzetno važno da svaki zaposleni, koji je uključen u proces liječenja, poštuje predviđene procedure. Ukoliko se sprovode predviđene procedure u skladu sa propisanim protokolima, imaćemo efikasnije liječenje. Komisija, čiji je predsjednik prof. dr Vaso Antunović, savjetnik direktora KCCG za hirurške grane, izradu protokola, koji će biti završeni do kraja tekuće godine, vrši u saradnji sa direktorima klinika i centara KCCG”, saopšteno je iz KCCG.

Iz Sindikata doktora medicine navode da se na standardizaciju i izradu protokola čekalo dugo, ali da je novi menacment Kliničkog centra uradio pravu stvar.

“To će standardizovati rad u Kliničkom centru. Radi se o poduhvatu na koji smo dugo čekali i dosad ga nijedno rukovodstvo nije realizovalo. Protokoli će znatno olakšati rad ljekarima, ali i podići njihovu odgovornost o svakoj proceduri”, navode iz Sindikata.

Ostavi komentar