U prvih šest mjeseci ove godine Ministarstvu zdravlja i crnogorskim zdravstvenim ustanovama podnijeto je čak 1.115 prigovora pacijenata koji su se najvećim dijelom odnosili na kvalitet zdravstvenih usluga, postupke zdravstvenih radnika ili saradnika, dužinu čekanja na zdravstvene usluge i organizaciju rada zdravstvenih službi , saopšteno je Dnevnim novinama iz Ministarstva kojim rukovodi Kenan Hrapović, 

Od tog broja zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama podnijeto je 1.039 prigovora, a direktno Ministarstvu zdravlja 76.

“Najveći broj prigovora odnosio se na Klinički centar Crne Gore 435, zatim Dom zdravlja Podgorica 422 i Opštu bolnicu Berane 33”, kazali su iz Ministarstva i objasnili da te ustanove pružaju i najveći broj usluga na godišnjem nivou pa proporcionalno tome imaju i najveći broj prigovora.

Ministarstvu zdravlja od 1. janura do 1. jula 2017. godine podnijeto je 76 prigovora na rad zdravstvenih ustanova i to, kako je saopšteno, “46 na kvalitet zdravstvene usluge, dvije na organizaciju zdravstvene službe, devet na način naplaćivanja zdravstvenih usluga, pet na vrijeme čekanja na zdravstvenu uslugu i 14 ostalo”.

“U zdravstvenim ustanovama DZ Mojkovac, DZ Andrijevica, DZ Cetinje, DZ Rožaje, Opšta bolnica Cetinje, Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik, Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota i Zavod za transfuziju krvi u navedenom periodu nije bilo pritužbi građana”, istakli su iz Ministarstva i podsjetili da su sve javne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori krajem 2010. godine imenovale zaštitnike prava pacijenata, koji su počeli da rade u januaru 2011. godine, a njihova imena, brojevi telefona i e-mail adrese nalaze se na web stranicama Ministarstva zdravlja i javnih zdravstvenih ustanova.

Direktori javnih zdravstvenih ustanova, dodaju, Ministarstvu zdravlja podnose redovne kvartalne i godišnje izvještaje o podnijetim prigovorima pacijenata.

“Zakon o pravima pacijenata propisuje da pacijent, kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika, može podnijeti prigovor direktoru javne zdravstvene ustanove ili Zaštitniku prava. Po prigovoru pacijenta, direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora”, podsjetili su iz Ministarstva.

Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru, kako su pojasnili, može se obratiti zdravstvenoj inspekciji, u skladu sa zakonom.

“Pacijenti imaju mogućnost podnošenja prigovora i Ministarstvu zdravlja. Prigovori koje dobije Ministarstvo se proslijeđuju zdravstvenim ustanovama na koje se odnose, radi utvrđivanja činjeničnog stanja i preduzetih mjera, o čemu pacijent bude obaviješten”, saopštili su iz Ministarstva.

Related Post

Ostavi komentar