Prilikom operacije tijelo trpi nepodnošljiv bol koji može da izazove i smrt. Da se to ne bi desilo, koriste se anestetici koji blokiraju centre za bol. Evo šta treba da znate o njima.

Sve veće hirurške intervencije izazivaju nepodnošljiv bol, a svaki organizam na takav bol reaguje stanjem šoka. To stanje može da izazove i naprasnu smrt i da bi se to izbeglo, primenjuju se anestetici koji blokiraju centre za bol.

“Anestezija kod pacijenta istovremeno izaziva i strah i olakšanje. Strah je od gubitka svijesti i kontrole nad sopstvenim tijelom, a olakšanje od gubitka bola tokom intervencije”, kaže dr med. Ivana Krstić Lečić, specijalista anesteziologije s reanimatologijom na Vojnomedicinskoj akademiji.

Koje vrste anestezije postoje?

Postoji više vrsta anestezije, opšta ili totalna, epiduralna, spinalna, blok-anestezija… Koja će biti primijenjena za planiranu operaciju, zavisi od odluke anesteziologa i od same intervencije. Tu odluku anesteziolog donosi prilikom pregleda pacijenta i razgovora s pacijentom, a na osnovu njegovog zdravstvenog stanja, lijekova koje uzima, alergije, životnih navika (narkomanija, alkoholizam…).

Čemu služi pregled anesteziologa prije intervencije?

Neophodno je da anesteziolog prije operacije pregleda pacijenta i stekne uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju, laboratorijske analize krvi i urina, snimak pluća i EKG kako bi utvrdio da li je spreman za zahvat. U slučaju hitnih operacija anesteziolog u operacionoj sali nadoknađuje gubitak krvi, liječi poremećaj srčanog ritma, visok pritisak, srčani zastoj…

Može li pacijent sam da izabere vrstu anestezije?

O vrsti anestezije i načinu vođenja anestezije odlučuje anesteziolog u dogovoru s hirurgom, dok se za pojedine vrste intervencija (bezbolni porođaj, operacije vena i sl.) može primijeniti specifična anestezija (epidural, spinal, blok…) ukoliko pacijent to želi.

Zbog čega anesteziologu ne smijete ništa da prećutite?

Upotreba narkotika, alkohola, epilepsija, mišićna slabost, psihijatrijska oboljenja i nasledna oboljenja mogu biti uzrok komplikacija tokom intervencije i nakon nje ako anesteziolog ne zna za njih i ne odabere adekvatnu vrstu anestezije.

Da li je opšta anestezija isto što i duboki san?

Nije jer se tokom spavanja pokreću ekstremiteti, samostalno dišemo, reagujemo na spoljne nadražaje. U opštoj anesteziji snažni lijekovi parališu mišiće jer je to neophodno za hirurški rad. Blokira se stanje svjesnosti i, što je najvažnije, blokira se bol.

Ima li razlike u anesteziji kod djece i odraslih?

Zrelost organa kod odraslih i kod djece nije ista, kao ni mogućnost saradnje pacijenta s anesteziologom, što zahtijeva poseban pristup, izbor anestetika i njihove doze.

Postoje li pacijenti koji se ne mogu uvesti u anesteziju?

To su oni pacijenti čije trenutno zdravstveno stanje zahtijeva prethodnu popravku. Recimo, ekstremno visok pritisak mora da se otkloni prije uvođenja u anesteziju.

Može li anestezija da popusti u toku operacije?

Da se to ne dogodi, dodaje se anestetik tokom operacije i tako se planira momenat buđenja.

Kakvi lijekovi se koriste za anesteziju i koliko su opasni?

Riječ je o specifičnim lijekovima koji se ne mogu naći u slobodnoj prodaji. Ukoliko dospiju u pogrešne ruke, mogu biti opasni.

Koliko vremena treba da prođe između dvije anestezije i koliko najduže može trajati njeno dejstvo?

Anestezija se može primati više puta uzastopno, čak i istog dana. Ako je to neophodno, može održavati i više dana, pa čak i mjesecima u slučaju vještačke kome.

Ostavi komentar