Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je listu 12 najopasnijih bakterija za ljude, navodeći da ljekari brzo gube opcije za liječenje.

Na konferenciji za štampu SZO u Londonu, krajem februara,  navedeno je da lista ima za cilj da promoviše razvoj medicine u slučaju najopasnijih bakterija koje su otporne na lijekove, uključujući salmonelu i zlatnu stafilokoku.

Stručnjak SZO Mari-Pol Kieni rekla je da hitno potrebni novi antibiotici neće biti razvijeni na vrijeme, ako to pitanje bude rješavalo samo tržište.

Prema navodima SZO, najpotrebniji su novi ljekovi za suzbijanje bakterija koje predstavljaju opasnost za bolnice, staračke domove i pacijente kojima je potreban kiseonik.

Agencija je upozorila da su bakterije sa te liste sve češće otporne na lijekove i mogu izazvati smrtonosne infekcije.

Kritična grupa

Acinetobacter baumannii, otporne na karbapenem.

Pseudomonas aeruginosa, otporne na karbapenem.

Enterobacteriaceae, otporne na karbapenem, luče beta-laktamazu.

Visoki rizik

Enterococcus faecium, otporne na vankomicin.

Staphylococcus aureus, otporne na meticilin i vankomicin.

Helicobacter pylori, otporna na klaritromicin.

Campylobacter spp, otporna na fluorohinolon.

Neisseria gonorrhoeae, otporna na cefalosporin i fluorohinolon.

Srednji rizik

Streptococcus pneumoniae, otporna na penicilin.

Haemophilus influenzae, otporna na ampicilin.

Shigella spp, otporna na fluorohinolon.

Ostavi komentar