Amaryl tablete kao aktivnu komponentu sadrže glimepirid.

Lijek Amaryl se koristi kod liječenja dijabetes mellitusa, nezavisno od insulina, onda kada se nivo glukoze u krvi ne može dostatno kontrolisati samo dijetom, vježbanjem ili smanjenjem tjelesne težine. Amaryl se, takođe, može uzimati u kombinaciji s oralnim antidijabetikom koji sadrži metformin ili s insulinom.

Amaryl nije odgovarajući lijek za liječenje dijabetesa zavisnog od insulina (tip I) (npr. za liječenje dijabetesa s ketoacidozom u anamnezi), dijabetičke ketoacidoze ili dijabetičke pretkome ili kome.

Doziranje i dejstvo

Za uspješno liječenje dijabetesa važno je regulisati ishranu, baviti se određenom fizičkom aktivnošću i redovno meriti nivo šećera u krvi i mokraći. Tablete ili insulin ne mogu kompenzovatii preterani nivo šećera u krvi ako se pacijenti ne drže odgovorno dijete.

Doza se određuje prema rezultatima mjerenja glukoze u krvi i u mokraći.

Obično je početna doza 1 mg glimepirida dnevno. Ako se za šećer postigne zadovoljavajuća kontrola njegove količine, ta doza bi trebalo da se održi.

Ako se ne postigne željena količina šećera u krvi, dozu treba postepeno, u intervalima od jedne do dvije nedjelje, povećavati na 2 mg, 3 mg ili 4 mg dnevno.

Doza koja je veća od 4 mg dnevno daće bolje rezultate samo u nužnim slučajevima. Maksimalna preporučena doza je 6 mg glimepirida dnevno.

Kod pacijenata koji nisu odgovarajuće kontrolisani maksimalnom dozom metformina, može se započeti paralelna terapija ovim lijekom.

U tim slučajevima doza metformina se ne mijenja, a terapija glimepiridom počinje malom dozom koja se onda mijenja do maksimalne dnevne doze, zavisno od željene količine šećera u krvi. Kombinovanu terapiju treba početi uz strogi medicinski nadzor.

Prema potrebi, može se započeti, istovremeno liječenje insulinom. Doza glimepirida ostaje ista, uvodi se terapija insulinom u niskoj dozi koja se odredjuje prema željenoj koncentraciji šećera u krvi. Kombinovana terapija se počinje uz strog nadzor ljekara.

Preporučuje se da se dnevna doza lijeka uzima neposredno prije ili za vrijeme doručka ili ručka (glavnog obroka). Tablete se gutaju nesažvakane s dosta tečnosti.

Ako ste zaboravili da uzmete propisanu dozu u odredjeno vrijeme, nemojte grešku ispravljati naknadnim uzimanjem veće ili duple doze.

Medjutim, ako pacijent razvije hipoglikemijsku reakciju na 1 mg glimepirida dnevno, to znači da se bolest može kontrolisati jedino dijetom.

Tokom liječenja, kao posljedica poboljšanja kontrole dijabetesa, potrebe za glimepiridom se mogu smanjiti. Zato je tada potrebno pravovremeno smanjiti dozu ili prekinuti terapiju. Ako dođe do promjene tjelesne težine, načina života ili ako se pojave neki drugi faktori koji mogu povećati rizik od nastanka hipo- ili hiperglikemije, takođe je potrebno regulisati dozu.

Kontraindikacije

Nemojte uzimati Amaryl u sljedećim slučajevima: dijabetes zavisan od insulina, dijabetička koma, ketoacidoza, teški poremećaji funkcije jetre ili bubrega, preosjetljivost na glimepirid, ostale derivate sulfonilureje, ostale sulfonamide ili pomoćne supstance u tableti.

U slučaju teških poremećaja funkcije jetre ili bubrega treba preći na insulin. Amaryl je kontraindikovan takodje i u trudnoći i tokom dojenja.

Pošto se Amaryl mora uzeti neposredno prije ili za vrijeme obroka, ako se obroci ne uzimaju na vrijeme ili se preskaču, Amaryl može izazvati hipoglikemiju. Simptomi hipoglikemije su: glavobolja, jaka glad, mučnina, povraćanje, umor, pospanost, poremećaj spavanja, nemir, agresivnost, oslabljena koncentracija, budnost i oslabljeno vrijeme reagovanja, depresija, konfuzija, vizualni i govorni poremećaji, afazija, tremor, pareza, senzorni poremećaji, vrtoglavica, gubitak samokontrole, delirijum, cerebralna konvulzija, pospanost i gubitak svijesti uključujući komu, plitko disanje i bradikardiju.

Mogu se javiti još i znaci adrenergične protivregulacije kao što znojenje, ljepljiva koža, anksioznost, tahikardija, hipertenzija, palpitacije, angina pektoris i srčane aritmije.

Faktori koji mogu da podstaknu hipoglikemiju su: nespremnost pacijenta da saradjuje, neuhranjenost, neredovni obroci ili njihovo isključivanje, promjene u dijeti, neravnoteža između fizičke aktivnosti i unosa ugljienih hidrata, preskakanje obroka i alkohol, poremećena funkcija bubrega i jetre, predoziranje Amarylom.

Tokom terapije Amarylom treba redovno kontrolisati nivo glukoze u krvi i mokraći. Dodatno se preporučuje određivanje udjela glikolizovanog hemoglobina.

Takodje, tokom liječenja Amarylom treba redovno kontrolisati hematološke parametre i parametre jetre.

Amaryl i interakcija sa drugim lekovima

Do pojačanog ili oslabljenog dejstva u snižavanju glukoze, a u nekim slučajevima i do hipoglikemije, može doći ako se uzimaju neki lijekovi. Zato se obavezno o tome konsultujte sa ljekarom i obavijestite ga ako paralelno uzimate još koje lijekove.

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagovanja može biti oslabljena kao rezultat djelovanja lijeka pa zbog toga, preduzmite mjere opreza u odnosu na to kako ovaj lijek djeluje na Vas.

U razgovoru sa doktorom, saznaćete kolike su mjere opreza konkretno za Vas preporučljive i u kojim situacijama, posebno ako rukujete mašinama ili upravljate vozilima.

Nuspojave i neželjena dejstva

Moguće nuspojave su: poremećaji imunolog sistema, vrlo rijetko blage alergijske reakcije se mogu razviti kod teške reakcije udružene sa dispneom i padom krvnog pritiska, alergijski vaskulitis, zatim je moguća udružena preosjetljivost na sulfonilurejame, sulfonamide ili slične materije.

Među neželjenim efektima su i poremećaji krvnog i limfnog sistema, promjene u krvnoj slici, anemija, leukopenija, zatim poremećaji metabolizma i prehrane.

Kao posljedica učinka Amaryla rijetko se može javiti hipoglikemija. Moguće su i prolazne smetnje vida, probavni poremećaji, mučnina, povraćanje, osjećaj pritiska ili nadutosti, bolovi u stomaku, proliv…

Medju nuspojavama je i povišenje nivoa jetrenih enzima, rijetko se može javiti oštećenje jetre, zatim reakcije preosjetljivosti na koži poput pečenja, osipa i urtikarije. U vrlo rijetkim slučajevima moguća je preosjetljivost na svjetlost i sniženje koncentracije natrijuma u serumu.

U slučaju predoziranja, preporučuje se obavezan bolnički pregled, jer predoziranost ovim lijekom može da uključuje teške simptome.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i i ne zamjenjuje mišljenje stručnjaka. Prije upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, jmerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek, konsultujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar