Amigren je lijek koji je kombinovani analgetik sa primjenom u simptomatskoj terapiji migrene.

Amigren tablete imaju sledeći sastav: aktivni sastojci su propifenazon, kofein, kamilofin hlorid, mekloksamin citrat i ergotamintartcrat. Pomoćni neaktivni sastojci su kukuruzni skrob, krospovidon, talk, magnezijum stearat, želatin, bezvodni, koloidni silicijum dioksid, crveni oksid gvožđa, laktoza, titan dioksid, polimemi-metakrilat, polisorbat 20, makrogol 6000, natrijum citrat.

Dejstvo amigrena

Efekat lijeka na krvne sudove u centralnom nervnom sistemu koristi se za terapiju akutnih napada migrene. Propifenazon iz lijeka je analgetik, a kofein je centralni stimulator. Medjutim, efekat kofeina na nervni sistem može izazvati nesanicu i produženje migrenskih napada ili povratne glavobolje,ali tek u slučaju da pacijent ne poštuje pravila za primjenu ovog preparata.

Sastojci preparata Amigren takodje smanjuju ili otklanjaju prateće simptome migrene kao što su nauzea, povraćanje i bolovi u stomaku.

Doziranje i način upotrebe

Preporučuje se jedna tableta na početku napada migrene. Dozu ponovite posle 30 minuta ako je potrebno. Maksimalna doza Amigrena je 4 tablete u toku 24 časa. Preparat se na ovaj način smije upotrebiti ponovo tek nakon pauze od minimum 4 dana. Maksimalna doza preparata Amigren u toku jedne nedjelje ne sme biti veća od 8 tableta. Ovakvu šemu doziranja treba primijeniti samo dva puta u toku jednog mjeseca. Preparat Amigren se ne koristi kod djece.

Predoziranje

Znaci predoziranja Amigrenom su povraćanje, slabost, ukočenost, zujanje u ušima, bol i cijanoza ekstremiteta, zatim hipertenzija ili hipotenzija, pospanost, koma, konvulzije i šok. Liječenje trovanja sastoji se u ispiranju želuca ako nije prošlo više od 2 sata od uzimanja lijeka i ako je otrovana osoba svjesna.

Neželjena dejstva (nuspojave)

Nuspojave kod kardiovaskularnog sistema su ishemija, cijanoza, odsustvo pulsa, hladni ekstremiteti, gangrena, prekardijalni bol, promjene u EKG-u, prolazna tahikardija i bradikardija, hipertenzija. Nuspojave kod gastrointestinalnog sistema su mučnina, povraćanje, bolovi, dijareja i polidipsija. Nuspojave kod centralnog nervnog sistema su parestezije, utrnulost, opšta slabost, vertigo, depresija, nesanica i motorni poremećaji.

Ostali neželjeni efekti mogu biti lokalni edemi, pruritus, bolovi u mišićima leđa i ekstremitetima.

Kontraindikacije

Kontraindikacije su najpre vezane za preosjetijivost na bilo koju komponentu preparata, zatim oboljenja perifernih krvnih sudova, koronarnih krvnih sudova i moždanih krvnih sudova.

Lijek se ne koristi i kod hipertenzije, angine pektoris, glaukoma, adenoma prostate, tireotoksikoze, sepse, insuficijencija jetre ili bubrega, kod akutne hepatične porfirije, hemolitičke anemije i malnutricije.

Mjere opreza

Dugotrajna primjena kombinovanih preparata koji sadrže ergotamin i kofein može da dovede do zavisnosti. Zato nemojte povećavati doze lijeka bez konsultovanja ljekara.

Ako se pojave trnjenje i bolovi u mišićima ekstremiteta, slabost u nogama, bol u grudima ili povremeno usporenje ili ubrzanje rada srca potrebno je da se odmah javite ljekaru.

Kontrolišite češće krvnu sliku zbog mogućnosti smanjenja broja leukocita.

Starije osobe su osjetljivije na neželjene efekte ovog lijeka pa je u tom slučaju potreban povećan oprez.

Važno – Preparat Amigren se ne primjenjuje za profilaksu migrene.

Trudnoća i dojenje

Preparat Amigren se ne primjenjuje u trudnoći i tokom perioda dojenja.

Interakcije sa drugim lijekovima

Ako se Amigren primijeni istovremeno sa sljedećim lijekovima: almotriptan, blokatori beta-adrenergičkih receptora, eletriptan, rizatriptan, sumatriptan i zolmitriptan, povećan je rizik od pojave vazospazma.

Uvećava se rizik od ergotizma ako se Amigren koristi sa sljedećim lijekovima pa zato ne treba paralelno upotrebljavati: amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, simpatikomimetike, makrolidne antibiotike, telitromicin, quinupristin/dalfopristin i tetracikline.

Istovremena upotreba Amigrena i vazokonstriktornih supstanci može da uzrokuje jake pa i fatalne hipertenizije.

Uticaj na psihofizičku sposobnost

Amigren može da smanji psihofizičku sposobnost, naročito ako se uz preparat uzimaju depresori centralnog nervnog sistema ili alkohol. Zato treba da, za upravljanje motornim vozilom ili rad na mašinama, prođe najmanje 4 sata od uzimanja Amigrena.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i i ne zamjenjuje mišljenje stručnjaka. Prije upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek, konsultujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar