Amiodaron kao lijek sadrži aktivnu komponentu amiodaron hlorid. Pomoćne komponente su kukuruzni skrob, laktoza monohidrat, povidon, magnezijum stearat, silicijum-dioksid bezvodni, preželatinirani skrob.

Amiodaron je lijek za srce koji ima dejstvo da produžava akcioni potencijal i refraktarni period srca, usporava rad srca i intraventrikularno provođenje, ometa AV provođenje, i smanjuje potrošnju kiseonika u srcu.

Upotreba

Amiodaron tablete ili amiodaron u infuziji se koristi za prevenciju i liječenje fibrilacija i undulacija atrija; Tahiaritmije povezane sa Wolf-Parkinson-White sindromom; Paroksizmalne tahiaritmije uključujući supraventrikularnu, nodalnu i ventrikularnu tahikardiju, fibrilacija ventrikula, aritmije nakon infarkta miokarda.

Kod pacijenata sa zatajenjem srca primjena amiodarona u reanimaciji produžava preživljavanje.

Kontraindikacije za primenu lijeka

Alergija na komponente lijeka,

Pacijenti sa sinusnom bradikardijom i sinoatrijskim blokom;

Bolesnici sa smetnjama sprovođenja visokog stepena i sindromom bolesnog sinusnog čvora,

Bolesti štitne žlijezde;

Trudnoća i dojenje

Paralelno korišćenje lijekova koji mogu izazvati poremećaje srčanog ritma.

Doziranje lijeka i način upotrebe

Zbog potencijalnih ozbiljnih neželjenih efekata, liječenje ovim lijekom treba početi u bolnici ili pod nadzorom ljekara specijaliste. Doziranje se individualno prilagodjava bolesniku. Potrebno je voditi računa o uticaju hrane, koja povećava bioraspoloživost lijeka za 36-57%.

Početna doza je 200 mg 3 puta dnevno tokom prve nedjelje liječenja. Za vrijeme druge sedmice liječenja se doza smanjuje na 200 mg, 2 puta na dan. Na kraju se prelazi na dozu održavanja od 200 mg na dan.

Rijetko je potrebno upotrijebiti veće doze održavanja od navedene i važno je da se kao doza održavanja primijeni ona najmanja koja je efikasna.

Inače nije utvrđeno da li je potrebno prilagođavanje doze za starije pacijente ali je tokom terapije kod ove populacije potrebno voditi računa o mogućem poremećaju funkcije jetre, bubrega ili srca kao i da se prate druga oboljenja ako se istovremeno primjenjuju drugi lijekovi. Kod primjene velikih doza ovakvi bolesnici su podložniji nastanku bradikardije i smetnji provođenja.

Kod bolesnika sa poremećajem funkcije bubrega, nije potrebno prilagođavanje doze ali je kod bolesnika sa poremećajem funkcije jetre potrebno razmotriti eventualno prilagođavanje doze.

Neželjena dejstva i nuspojave

Neželjeni efekti amiodarona se javljaju kod oko tri četvrtine pacijenata a kod 7 do 18 % slučajeva se tretman prekida. Najozbiljniji nusefekti su pulmonarni, kardijalni i hepatotoksični.

Neželjeni efekti na plućima se javljaju kod 10% do 17% bolesnika.

Kod skoro svih pacijenata koji duže od 6 mjeseci primjenjuju amiodaron stvaraju se asimptomatski mikrodepoziti lijeka u kornei ali je rijetka pojava optičke neuropatije, edema papile, sljepila, fotosenzitivnosti, makularne degeneracije.

Zamor, tremor, abnormalni nevoljni pokreti, poremećaj koordinacije, vrtoglavica, periferna neuropatija i parestezija su registrovani kod 4% do 9% pacijenata. Kod nešto manje bolesnika, od 1 do 3 posto njih, registrovano je smanjenje libida, zatim insomnija, glavobolja i poremećaji sna. Nastanak ozbiljnih poremećaja poput hepatitisa i ciroze je niža od 3%.

Amiodaron može uzrokovati poremećaje funkcije štitne žlijezde. Hipertireoidizam je registrovan kod 1% do 23%, a hipotireoidizam kod 1% do 32% pacijenata. Retko se javljaju hiperglikemija, hiponatremija a uočene su i promjene u nivou holesterola i triglicerida. U gastrointestinalnom sistemu, najčešći su mučnina i povraćanje, dok su zatvor i anoreksija rjeđi.

Kada je riječ o genitourinarnom sistemu, rijetko nastaje reverzibilna seksualna disfunkcija.

Rijetko nastaju i trombocitopenija, aplastična anemija, poremećaj agregacije trombocita, hemolitička anemija, pojava granuloma koštane srži…

Oko 15 posto pacijenata osjeti promjene na koži i ima alergijske reakcije.

Interakcije sa drugim lijekovima ili drugi vidovi interakcija

Amiodaron ne treba koristiti sa drugim lijekovima koji produžuju QT interval, jer to može rezultirati pojavom ozbiljnih aritmija. Kontraindikovana je paralelna upotreba još sa cisapridom, pimozidom i grepafloksacinom, ne preporučuje se kombinovanje sa dofetilidom, halofantrinom, ibutilidom, sa meksiletinom, dolasetronom, gatifloksacinom i levofloksacinom ili se preporučuje uz oprez.

Upotreba sa beta blokatorima i inhibitorima kalcijumovih kanala može rezultirati pojavom simptomatske bradikardije, AV bloka i sinusnog aresta. Istovremena primjena sa kumarinskim antikoagulansima može da rezultira mogućim antikoagulantnim efektom.

Takodje, upotreba antiretrovirusnih lijekova može uvećati serumsku koncentraciju amiodarona. Istovremena primjena sa ritonavirom i nelfinavirom je takodje kontraindikovana. Zajedno sa antiaritmicima ovaj lijek može rezultirati pojavom aritmija.

Interakcija sa opštim anesteticima može rezultirati razvojem bradikardije ,hipotenzijom, smetnjama provođenja i smanjenjem udarnog volumena srca. Postoji i povećan rizik od pojave miopatije pri primjeni sa simvastatinom.

Kod pacijenata koji su liječeni amiodaronom se posle uvođenja fentanila mogu se razviti kardiovaskularne komplikacije. Amiodaron može uticati na funkcionalne testove štitne žlijezde.

Alkohol se ne preporučuje posebno u većim količinama tokom terapije ovim lijekom.

Mjere opreza u korišćenju lijeka

Pre početka liječenja amiodaronom, treba uraditi fizikalni pregled, ispitivanje hepatičkih enzima, funkcionalno ispitivanje pluća i RTG snimak, što treba da se ponavlja na 3 do 6 mjeseci tokom primjene lijeka.

Amiodaron može izazvati ozbiljno pogoršanje postojeće aritmije, naročito u slučaju kada se koristi sa drugim antiaritmicima.

Preporučuju se i oftalmološki pregledi prije tretmana a zatim na svakih 6 mjeseci.

Preporučuje se još i praćenje vrijednosti serumskog kreatinina i uree.

Mogući su poremećaji funkcije štitne žlijezde pa je poželjno praćenje nivoa T4, T3 i TSH.

Tokom primjene lijeka treba izbjegavati sunčanje i upotrebljavati zaštitna sredstva.

Trudnoća i dojenje

Amiodaron je kontraindikovan u trudnoći osim u slučaju da je ugrožen život pacijentkinje. Takodje, Amiodaron se ne koristi za vrijeme dojenja. Ako planirate trudnoću treba voditi računa o dugom eliminacionom vremenu lijeka.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta prilikom upotrebe Amiodarona

Amiodaron može imati uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta. Pošto može da izazove jaku hipotenziju ne preporučuje se upravljanje mašinama i vozilima tokom primjene lijeka.

Lijek se izdaje isključivo na lejkarski recept.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i i ne zamjenjuje mišljenje stručnjaka. Prije upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek, konsultujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar