Amoxicilin je antibiotik koji se pakuje u tvrde kapsule od 250 mg ili 500 mg. Kapsule sadrže amoksicilin – 250 mg ili 500 mg u obliku amoksicilin-trihidrata.

Dejstvo i upotreba

Amoksicilin je antibiotik širokog spektra dejstva. Upotrebljava se pri terapiji infekcija koje su izazvane osjetljivim mikroorganizmima a koji su zahvatili gornje respiratorne puteve, usnu duplju, ždrijelo, srednje uho, donje respiratorne puteve, urogenitalni trakt (uključujući gonoreju), gastrointestinalni trakt (uključujući salmonelozne infekcije), zatim za liječenje lajmske bolesti kod djece, za infekcija kože i mekih tkiva, u profilaksi endokarditisa, eradikaciji Helicobacter Pylori, kao i u liječenju drugih infekcija izazvanih mikroorganizmima koji su osjetljivi na amoksicilin.

Doziranje

Amoksicilin kapsule su kao lijek namijenjene za peroralnu primjenu, dakle, piju se, a mogu se uzimati sa hranom jer ona ne utiče značajno na resorpciju tablete.

Uobičajene terapijske doze su od 250 – 500 mg, na 8 sati, u zavisnosti od jačine infekcije. Maksimalna dnevna doza je 6 grama, u podijeljenim dozama. Doza od 3 grama dva puta na dan je preporučljiva kod liječenja teških ili rekurentnih gnojnih respiratornih infekcija.

Posle nestanka simptoma bolesti, potrebno je nastaviti liječenje još 2 do 3 dana. Kada su u pitanju infekcije hemolitičkom streptokokom preporučeno trajanje terapije je minimum deset dana.

Doze amoksicilna koje veće od uobičajenih, koriste se u narednim situacijama:

  • nekomplikovane akutne urinarne infekcije kod odraslih: dva puta po 3 g na 10 do 12 sati;
  • dentalni apsces: dva puta po 3 grama na 8 sati;
  • nekomplikovana gonoreja: jedna doza od 3 grama.

Za profilaksu bakterijskog endokarditisa kod odraslih osoba doza je 3 g amoksicilina 60 minuta prije stomatološke intervencije. U slučaju potrebe, naredna doza može se primijeniti 6 sati posle prve doze.

Kod dejce starosti od 5 do 10 godina, daje se pola doze, a kod djece mlađe od 5 godina, jedna četvrtina doze za odrasle.

Kod odraslih osoba sa bubrežnom insuficijencijom, maksimalna doza amoksicilina je 500 mg na 12 sati. Kod pacijenata na peritoneumskoj dijalizi, amoksiclin se daje u dozi od 500 mg dnevno. Kod osoba na hemodijalizi amoksicilin se daje na 24 sata, a za vrijeme, i posle dijalize prima se dodatna doza.

Uobičajena doza za djecu je 125 mg tri puta na dan. U slučajevima težih infekcija doza može da se poveća na 250 mg tri puta na dan. Ako se računa prema tjelesnoj težini, uobičajene doze su 20 do 40 mg/kg/dan, podijeljeno u tri doze.

Zbog nedovoljno razvijene bubrežne funkcije kod novorođenčadi i odojčadi do 3 mjeseca starosti, najveća doza je 30 mg/kg/dan podijeljeno u dvije doze.

Pogodan vid terapije kod dejce su granule Amoksicilina za pripremu oralne suspenzije.

Kontraindikacije

Amoksicilin je kontraindikovan kod osoba sa preosjetljivošću na beta-laktamske antibiotike (kao što su penicilini, cefalosporini), ili na pomoćne supstance u preparatu .

Prije početka uzimanja amoksicilina, potrebno je utvrditi da li je ranije postojala preosjetljivost na peniciline ili cefalosporine.

Ozbiljna reakcija (anafilaktička reakcija) može da nastane kod osoba koje su na terapiji beta-laktamskim antibioticima. Ukoliko dođe do toga, terapiju treba prekinuti.

Kod osoba sa infektivnom mononukleozom, može se javiti osip na koži.

Dugotrajna upotreba amoksiclina može da dovede do prekomjernog rasta rezistentnih mikroorganizama.

Amoksicilin takodje može da promijeni crevnu floru kolona i da uzrokuje pseudomembranozni kolitis.

Korigovanje doza amoksicilina se preporučuje kod osoba sa bubrežnom insuficijencijom.

Paralelna upotreba alopurinola sa amoksicilinom, povećava mogućnost pojave kožnih alergijskih reakcija. Amoksicilin takodje može smanjiti efikasnost oralnih kontraceptiva.

Preporučuje se praćenje pacijenata koji istovrememno uzimaju antikoagulantnu terapiju.

Amoksicilin u trudnoći i dojenje

Amoksicilin se može upotrijebiti u trudnoći jedino ako je očekivana korist za trudnicu veća od potencijalnog rizika za plod.

Amoksicilin može da se koristi dok traje dojenje, a pored rizika od senzibilizacije zbog uzlučivanja manjih količina amoksicilina u mlijeko, nisu poznati drugi štetni efekti po odojče.

Amoksicilin i alkohol ne treba koristiti zajedno jer je moguće smanjenje dejstva antibiotika ili pojava nekih neželjenih efekata.

Amoksicilin ne utiče na psihofizičke sposobnosti tokom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

Nuspojave i neželjena dejstva

Veoma rijetko javljaju se mukokutana kandidijaza i poremećaji krvotoka i limfnog sistema, zatim hemolitička anemija, reverzibilna leukopenija i trombocitopenija. Takodje, vrlo rijetko se mogu javiti teške alergijske reakcije, vrtoglavica i konvulzije, kandidijaza, diskoloracija zuba ili jezika, hepatitis. Medju vrlo rijetkim neželjenim dejstvima su i Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, bulozni i eksfolijativni dermatitis i akutni, generalizovani, pustulozni egzantem. Često se javljaju dijareja i nauzeja i kožne ospe, a povremeno urtikarija i pruritus.

U slučaju predoziranja, javljaju se simptomi kao što su mučnina, povraćanje i dijareja.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera. Prije upotrebe detaljno proučiti uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetovati se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar