Anafranil (dražeje, tablete ili ampule) je antidepresiv, sa aktivnom materijom – clomipraminum. Pomoćne supstance su laktoza, hipromeloza, mikrokristalna celuloza, boje E171 i E172, saharoza. Lijek se izdaje samo na ljekarski recept. Proizvodjač leijka je švajcarska farmaceutska kuća – Novartis.

Upotreba i djelovanje

Anafranil sadrži klomipramin, koji ima dejstvo na depresivne sindrome u cjelini, uključujući one tipične osobine kao što su psihomotorna retardacija, depresija i anksioznost.

Klinički odgovor na lijek uočava se posle 2 do tri nedjelje od početka upotrebe.

Lijek anafranil se upotrebljava za liječenje depresivnih stanja različitih uzroka i simptoma. Ovdje spadaju različiti oblici depresije, depresija povezana sa shizofrenijom i poremećajima ličnosti, depresivni sindromi zbog presenilnosti i senilnosti, a koristi se kod liječenja hroničnih bolnih stanja i hroničnih somatskih bolesti; zatim za liječenje opsesivno-kompulzivnih sindroma, liječenje fobija i paničnih napada, i noćne enureze (samo kod djece starije od 5 godina nakon što se isključe organski uzroci).

Kontraindikacije

Anafranil je kontraindikovan u slučaju preosjetljivosti na klomipramin i ostale sastojke lijeka, kao i u slučaju unakrsne preosjetljivosti na triciklične antidepresive dibenzazepinske grupe.

Istovremena upotreba Anafranila i MAO inhibitora je takodje kontraindikovana kao i upotreba Anafranila tokom 14 dana prije ili poslije liječenja MAO inhibitorima.

Anafranil je kontraindikovan i kod pacijenata sa svežim infarktom miokarda.

Mere opreza

Za vrijeme dugotrajnog liječenja Anafranilom, posebno prvih mjeseci liječenja , preporučuje se praćenje stanja krvne slike. Takodje, zbog većeg rizika od pojave karijesa, preporuka je da se stomatolog redovno posjećuje.

Anafranil se paralelno sa elektrokonvulzivnim liječenjem daje sa posebnim oprezom.

Anafranil kod osoba sa kontaktnim sočivima može da ošteti epitel rožnjače.

Izbjegavajte nagli prekid liječenja Anafranilom.

Anafranil i drugi lijekovi

Klomipramin može pojačati kardiovaskularno dejstvo adrenalina, izoprenalina, efedrina i fenilefrina (lokalnih anestetika).

Triciklički antidepresivi mogu pojačati učinke alkohola ili depresora centralnog nervnog sistema kao i antikolinergičnih lijekova na oko, centralni nervni sistem, debelo crijevo i mokraćnu bešiku. Zato se ne preporučuje uzimanje ovog lijeka i alkohol, odnosno alkoholna pića.

Upozorenja

Zbog mogućeg pada krvnog pritiska kod osoba koje imaju ortostatsku hipotenziju, preporučuje se mjerenje krvnog pritiska prije početka liječenja Anafranilom.

Oprez je potreban kod pacijenata koji pate od hipertireoze ili se liječe hormonima štitnjače zbog moguće kardiotoksičnosti.

Bolesnicima sa bolesnom jetrom, preporučuje se periodično mjerenje nivoa jetrenih enzima.

Anafranil treba davati s posebnim oprezom bolesnicima s epilepsijom i s ostalim predisponirajućim faktorima -moždana oštećenja različitog uzroka, iuporaba neuroleptika, odvikavanje od alkohola ili odredjenih lijekova.

Oprez je potreban još kod srčanih bolesnika,naročito kod onih sa srčanom insuficijencijom i sa aritmijama.

Lijek se treba davati s oprezom osobama sa povišenim očnim pritiskom, glaukomom uskog ugla ili s retencijom mokraće.

Pacijenti sa paničnim poremećajima tokom prvih dana liječenja mogu da osjete malo naglašeniju anksioznost koja nestaje poslije dvije nedjelje.

Kod bolesnika sa shizofrenijom može se javiti aktivacija psihoze, a kod onih sa cikličkim afektivnim poremećajima – mogu se primijetiti hipomanične ili manične epizode. U takvim slučajevima dozu Anafranila treba smanjiti ili prekinuti liječenje.

Kod pacijenata sa jakom depresijom postoji opasnost od suicida pa je ponekad potrebno kombinovano liječenje s benzodijazepinima ili neurolepticima.

Oprez je potreban kod osoba koje pate od opstipacije, jer se može javiti paralitički ileus.

Stariji pacijenti i adolescenti daju snažniji terapijski odgovor na liječenje Anafranilom, pa kod njihovog liječenja treba biti posebno oprezan.

Oprez kod pacijenata je potreban tokom upravljanjavozilima ili prilikom rukovanja mašinama jer ove sposobnosti tokom liječenja mogu biti narušene.

Anafranil u trudnoći i dojenje

Anafranil tokom drugog stanja treba izbjegavati, osim kako se procijeni da je moguća korist za majku veća od moguće opasnosti po plod. Liječenje Anafranilom tokom dojenja takodje se ne preporučuje.

Doziranje

Doziranje Anafranila i način upotrebe prilagodjavaju se svakom pacijentu ponaosob. Obično se liječenje počinje manjim dozama koje se po potrebi naknadno povećavaju.

Nakon postizanja poboljšanja stanja, dnevna doza se prilagodjava na nivo održavanja terapijskog učinka.

Predoziranje

Simptomi predoziranja su pospanost, koma, ataksija, nemir, pojačani refleksi, mišićna ukočenost i koreoatetoidni pokreti i konvulzije. Zatim, hipotenzija, tahikardija, aritmije, šok, smanjen rad srca, vrlo rijetko prestanak rada srca, depresija disanja, cijanoza, povraćanje, midrijaza, pojačano znojenje, oligurija ili anurija.

U situaciji predoziranja, treba izazvati povraćanje ili isprati želudac, a može se primijeniti i aktivni ugljenik. Hospitalizacija je u ovakvim slučajevima obavezna.

Nuspojave pri upotrebi Anafranila

Nuspojave koje semogu javiti tokom liječenja su uglavnom blage i prolazne i nestaju tokom liječenja ili nakon smanjenja doze. Nuspojave su češće kod starijih pacijenata.

Moguće nuspojave su pospanost, umor, nemir i pojačan apetit; a povremeno konfuzija, dezorijentacija, halucinacije, anksiozna stanja, poremećaji spavanja, manija, hipomanija, agresivnost, poremećaji pamćenja, depersonalizacija, pogoršanje depresije, poremećaji koncentracije, nesanica, noćne more i zijevanje.

Pacijenti mogu da osjećaju još vrtoglavicu, tremor, glavobolju a povremeno se može javiti delirijum, poremećaji pri govoru, mišićna slabost i mišićna hipertonija.

Česta nuspojava je suvoća usta, znojenje, zatvor, poremećaji akomodacije, zamagljen vid i , poremećaji mokrenja, a talasi vrućine i uvećane zenice se mogu pojaviti povremeno.

Povremeno se mogu javiti sinus tahikardija, palpitacije, posturalna hipotenzija. Mučnina je česta, dok su povraćanje, abdominalne smetnje, proliv i nedostatak apetita povremene pojave. Moguće su još alergijske reakcije (kožni osip, urtikarija), fotosenzitivnost i svrab.

Takodje, pacijentima se tokom liječenja može uvećati tjelesna masa, poremetiti libido i potencija, a povremeno se mogu uočiti galaktoreja i povećanje grudi.

Zbog odredjene vrste navike (zavisnost organizma od lijeka) nekad se nakon naglog prekida liječenja ili naglog smanjenja doze, kod pacijenata mogu javiti mučnina ili povraćanje, glavobolja, bol u stomaku, dijareja, nervoza, nesanica…

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamjenjuje mišljenje stručnjaka. Prije prijmene lijeka, detaljno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim efektima, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar