Apaurin sa aktivnom komponentom (diazepamum) je lijek koji se primijenjuje u vidu tableta, injekcija i dražeja. Osim diazepama, Apaurin sadrži pomoćne materije : laktozu, saharozu, boju .

Lijek se izdaje samo na lekarski recept.

Diazepam ima dejstvo širokog sprektra. Djeluje antikonvulzivno i mišićno relaksantno.

Tablete, dražeje i injekcije Apaurina namijenjene su za liječenje svih bolesnih stanja koja podrazumijevaju emocionalnu napetost, (protiv treme), anksioznost, ekscitaciju, nemir, nesanicu i mišićne spazme a posebno za liječenje neurotskih poremećaja, psihosomatskih smetnji, apstinencijskog sindroma, i anksioznih stanja koja prate organske bolesti. Koristi se i za liječenje centralnih i perifernih mišićnih spazama. Ovaj lijek može smanjiti i visok pritisak, mada se ne koristi za liječenje istog i nema ga u indikacijama koje navodi proizvodjač.

Injekcije se upotrebljavaju za akutnu anksioznost i apstinencijski sindrom, epileptički status, tetanus i akutne mišićne grčeve.

Upotrebljava se pri uvođenju u anesteziju, kod manjih hirurških zahvata i endoskopije, za olakšavanje porodjaja, kod placente previje, kasne eklampsije i preeklampsije.

Kontraindikacije

Apaurin ne smiju da uzimaju pacijenti preosjetljivi na diazepam ili na druge sastojke lijeka, osobe sa akutnim glaukomom uskog ugla, sa akutnom respiratornom insuficijencijom, miastenijom gravis, akutnim trovanjem alkoholom, sredstvima za uspavljivanje, analgeticima…

Mere opreznosti

Obavijestite ljekara ako bolujete od neke hronične bolesti, poremećaja metabolizma, ako ste preosjetljivi na neki lijek ili ako uzimate druge lijekove.

Kod starijih bolesnika, djece i bolesnika s organskim promjenama centralnog nervnog sistema, Apaurin se mora uvoditi sa oprezom i postepeno.

Pošto je moguće pogoršanje respiratornih problema, oprez je takođe potreban kod hroničnih plućnih bolesti.

Oprez je potreban kod pacijenata sa teškim oštećenjima bubrežne ili jetrene funkcije, sa teškim srčanim popuštanjem, sa psihozama i kod onih koji su skloni zavisnosti od alkohola i narkotika.

Moguće je da se kod dugotrajne primjene ovog lijeka razvije tolerancija na njih,pa samim tim i znaci psihičke i fizičke zavisnosti. Opasnost od zavisnosti je veća kod uzimanja velikih doza i kod dugotrajnijeg uzimanja lijeka. Upravo zato, nagli prekid liječenja može podstaći apstinencijalni sindrom.

Interakcije Apaurina sa drugim lijekovima i alkoholom

Apaurin i alkohol se ne smiju uzimati zajedno, niti se alkoholna pića smiju piti tokom liječenja, jer lijek smanjuje toleranciju na alkohol. Nekada kombinacija alkohola i apaurina može dovesti do fatalnih posljedica.

Kod istovremene primjene Apaurina i sedativa, antidepresiva, neuroleptika, barbiturata, opioida, anestetika, MAO inhibitora, antiepileptika i antihistaminika, inhibitorno dejstvo na centralni nervni sistem je jače. Učinak diazepama povećava i paralelna upotreba etritromicina ili fifampicina.Hrana ne utiče na apsorpciju diazepama.

Tokom dugotrajnog liječenja preporučuje se kontrola osnovnih biohemijskih pokazatelja.

Apaurin u trudnoći i dojenje

Nije preporučljivo uzimanje Apaurina tokom trudnoće i daje se jedino u nužnim situacijama kada očekivana korist za majku opravdava rizik za plod. Pošto se lijek izlučuje mlijekom, ne daje se dojiljama ili se dojenje mora prekinuti.

Apaurin može da utiče na psihofizičke sposobnosti, a tablete od 10 mg posebno snažno djeluju pa je tokom liječenja zabranjeno upravljati motornim vozilima ili mašinama.

Doziranje lijeka

Doziranje je individualno, i zavisno od simptoma, godina i stanja pacijenta.

Kod anksioznih i drugih neurotskih smetnji, doza je obično 2 mg do 10 mg, dva do tri puta na dan.

Ako je u pitanju nesanica (za spavanje), doza je od 4 mg do 10 mg uveče, prije spavanja.

Za apstinencijalni sindrom: 10mg, tri puta prvih 24 sata, a kasnije 5 mg , tri puta dnevno.

Kod djece starije od 6 mjeseci, doza je od 1 mg do 2,5 mg, tri puta dnevno.

Uobičajeno liječenje traje od nekoliko dana do nekoliko nedjelja.

Predoziranje Apaurinom

Kod predoziranja, mogu se javiti pospanost, omamljenost, umor i respiratorni problemi . Redje se javljaju koma, hiporefleksija i arefleksija, ili zastoj disanja. U ovakvim slučajevima, neodložna je pomoć ljekara.

Nuspojave pri upotrebi Apaurina

Kod osjetljivijih pacijenata kao nuspojave mogu se javiti umor, pospanost, omaglica i mišićna slabost. Simptomi mogu prestati spontano ili posle smanjenja doze.

Rijetke nuspojave su i smetnje u ponašanju i koncentraciji, smušenost, depresija, noćne more, zaboravnost, nerazgovetan govor, smanjenje libida, poremećaji menstrualnog ciklusa, alergijske reakcije…

Kod dugotrajnog korišćenja može se javiti zavisnost. Ako se pojave agitacija, povećana mišićna spastičnost, smetnje spavanja ili halucinacije, liječenje treba stopirati.

Lijek se čuva se na temperaturi do 25°C, van domašaja djece.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamjenjuje mišljenje stručnjaka. Prije primjene lijeka, detaljno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim efektima, posavetujte se sa lijekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar