Na crnogorskom tržištu više se ne mogu kupiti ranitidin i ranisan, ljekovi za bolesti želuca. Pobjedi je juče u apotekama Montefarma i više privatnih apoteka koje su obišli rečeno da su još u četvrtak, 26. septembra, dobili nalog nadležnih da iz prodaje povuku ranitidin, a sjutradan i ranisan. Agencija za ljekove saopštila je u petak da je na zahtjev Evropske komisije (European Commission EC), Evropska Agencija za ljekove (European Medicines Agency EMA) počela procjenu ljekova koji sadrže aktivnu supstancu ranitidin, nakon što su testovi pokazali da neki od njih sadrže nečistoću N-nitrozodimetilamin (NDMA).

“NDMA je na osnovu ispitivanja koja su sprovedena na životinjama klasifikovan kao vjerovatni humani karcinogen koji bi u količinama većim od onih koje se smatraju bezbjednim, mogao povećati rizik od pojave karcinoma. Ova supstanca je prisutna i u određenoj hrani (kao što je meso, mliječni proizvodi i povrće) i vodi, međutim ne očekuje se da je štetna kada se unosi u vrlo malim količinama”, piše u saopštenju.

Istakli su da je EMA počela da proučava podatke kako bi se procijenilo jesu li pacijenti koji koriste ranitidin pod bilo kojim rizikom od NDMA, o čemu će javnost biti informisana. Ljekovi koji sadrže aktivnu supstancu ranitidin, podsjetili su oni, koriste se za liječenje i prevenciju stanja uzrokovanih viškom kisjeline u želucu, kao što su gorušica i čir.

Dostupni su kao ljekovi koji se izdaju bez recepta i ljekovi koji se izdaju na recept.

“Odluka o dobrovoljnom povlačenju je donijeta zbog sumnje u eventualno prisustvo nečistoće NDMA u aktivnoj supstanci ranitidin proizvođača Saraca Laboratories Ltd. Indija”, piše u saopštenju.

Na tržištu Crne Gore, navode iz Agencije, dostupne su serije drugih ljekova sa istom aktivnom supstancom proizvedenom od drugog proizvođača, kao i drugi ljekovi koji se koriste za liječenje istih stanja kao i ranitidin.

“Za sve informacije u vezi sa daljim liječenjem pacijenti treba da se obrate svom ljekaru”, saopštili su oni.

Ostavi komentar