Aritmijama nazivamo promjene u nastanku ili sprovodjenju srčanih impulsa. Srčane aritmije su veoma česte u praksi. Nekada se i ne osjete, a nekada pacijenti mogu imati osjećaj lupanja i preskakanja srca.

Upravo zbog velike učestaloste i mogućih posljedica aritmija, potrebno je što prije dijagnostikovati vrstu aritmije, otkriti njen uzrok i izabrati adekvatnu terapiju.

Najčešći poremećaji ritma su ekstrasistolija i atrijalna fibrilacija – absolutna aritmija.

Ekstra sistole se mogu naći i kod zdravih osoba, ali često su znak bolesti, pored bolesti srca, mogu ih izazvati i razna druga stanja – bolesti štitaste žlezde, anemija, nikotin, kofein, energetski napici, kao i bolesti digestivnog trakta.

Absolutna aritmija je odmah posle ventrikularnih ekstra sistola najčešća aritmija i najčešći razlog hitne hospitalizacije pacijenta. Najčešći uzrok je hipertenzivna i koronarna bolest srca. Frekvenca srca može biti do 160/min, a ono što je važno kod atrijalne fibrilacije je da se lijeva pretkomora postepeno uvećava, a time se povećava i mogućnost za nastanak tromba te je iz tog razloga bitno dijagnostikovati atrijalnu fibrilaciju, a pacijente obavezno pratiti i utrazvučnim pregledom srca kako bi se ordinirala adekvatna terapija i spriječile komplikacije koje mogu biti ozbiljne.

Kada su u pitanju tegobe u oba slučaja pacijenti mogu biti bez tegoba ili mogu imati osjećaj lupanja i preskakanja srca, koje opisuju kao udarac nakon čega slijedi pauza, ili kada je u pitanju absolutna aritmija često imaju zamaranje, nedostatak vazduha, nekada i nesvjestice.

I jedan i drugi poremećaj se lako prepoznaju na ekg-u, tako da je dijagnostika vrlo jednostavna. Nakon ekg-a postavlja se indikacija za holter ekg kojim se prati rad srca tokom 24h i naravno, nakon toga indikuje se dalja dijagnostika ultrazvuk srca kojom se prati veličinu srca, promjene na srčanom mišiću, nekada i test opterećenja.

Liječenje je kod većine poremećaja medikamentono. Danas postoje lijekovi kojima se uspješno može regulisati i držati pod kontrolom većina poremećaja srčanog ritma.

U svakom slučaju bitno je na vreme se javiti ljekaru, kako bi se otkrilo o kojoj vrsti poremećaja ritma je riječ. Svaki poremećaj zahtijeva terapiju i važno je otkriti uzrok.

.Asmedicus

Ostavi komentar