Avamys (sa aktivnom supstancom – flutikazon furoat), sprej za nos i kapi za nos, djeluje na smanjenje upale izazvane alergijom (rinitis) i tako smanjuje simptome koje izaziva alergija.

Lijek Avamys je namijenjen liječenju simptoma alergijskog rinitisa kao što su začepljenje, curenje ili svrab nosa, kijavica, suzenje očiju, svrb ili crvenilo očiju, kod odraslih i djece koja su starija od 6 godina.

Alergijski simptomi se obično pojave u određeno doba godine i naješće su izazvani alergenima kao što su polen trava i drveća, ali mogu biti prisutni tokom cijele godine i biti izazvani alergijom na životinje, kućnu prašinu, grinje i plesan.

Upotreba

Indikacije za upotrebu ovog lijeka kod odraslih i djece starije od 6 godina su simptomi alergijskog rinitisa.

Doziranje kod odraslih i djece iznad 12 godina, je dva spreja jednom na dan u svaku nosnicu.

Kada se postigne odgovarajuća kontrola simptoma, za efikasno održavanje efekta doza treba da se smanji na jedan sprej u svaku nosnicu jednom dnevno.

Dozu je potrebno nivelisati do najniže efektivne doze sa kojom se kontrola simptoma može održati.

Kod djece od 6 do 11 godina, preporučena početna doza je jedan sprej u svaku nosnicu jednom na dan.

Ako se desi da pacijent ne osjeti odgovarajuće reakcije na doziranje od jednog spreja u svaku nosnicu jednom na dan, mogu se primjenjivati dva spreja u svaku nosnicu jednom na dan. Kada se postigne zadovoljavajući efekat, smanjuje se doza.

Za postizanje punog terapijskog efekta preporučuje se redovna primjena prema preporučenom režimu. Početak djelovanja primjećuje se već posle 8 sati početne upotrebe. Ipak, može se desiti da je potrebno nekoliko dana liječenja kako bi se došlo do maksimalnog efekta. Trajanje liječenja je ograničeno na period izlaganja alergenima. Kod djece mladje od 6 godina, sigurnost i efikasnost Avamys-a u nije utvrđena.

Potreban je oprez kod primjene lijeka kod osoba sa teškim oštećenjem jetre.

Način upotrebe

Avamys sprej je isključivo namijenjen za intranazalnu primjenu. Promućkajte ga prije upotrebe. Posle svake upotrebe potrebno je napravu očistiti i vratiti zatvarač. Jedna doza spreja sadrži 27,5 mikrograma flutikazon furoata.

Kontraindikacije

Avamys je kontraindikovan kod osoba koje su preosjetljive na flutikazon furoat ili neki od pomoćnih sastojaka lijeka.

Potrebno je praćenje pacijenata s promjenama vida ili koji su imali povećan očni pritisak, glaukom i/ili kataraktu.

Takodje, prijavljeno je zaostajanje u rastu kod dejce koja su primila određenu količinu nazalno primijenjenih kortikosteroida pri dozvoljenim dozama. Zato je važno održavati najnižu moguću dozu koja pruža adekvatnu kontrolu simptoma.

Ne preporučuje se istovremena primjena ovog lijeka s ritonavirom.

Trudnoća i dojenje

Nema dostupnih podataka o primjeni ovog lijeka u trudnoći. Primjena flutikazon furoata u trudnoći dozvoljena je jedino kada pozitivni efekti za majku prevazilazi moguće rizike za plod. Isto važi za dojilje.

Nuspojave i neželjeni efekti

Najčešće prijavljene nuspojave su epistaksa, ulceracija u nosu i glavobolja. Najozbiljnije nuspojave su rijetko prijavljene reakcije preosjetljivosti, uključujući anafilaksiju (manje od 1 slučaja na 1000 pacijenata).

Predoziranje i alkohol

Akutno predoziranje najvjerovatnije neće zahtijevati drugu terapiju osim posmatranja pacijenta.

U odnosu na dijagnozu, o upotrebi ovog lijeka i dejstva alkohola na njegovu funkciju, konsultujte lekara.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Prije upotrebe detaljno proučiti uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetovati se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar