Azaran je antibiotik. To je antibakterijski lijek namijenjen za sistemsku primjenu. Prašak za rastvor za injekcije, bijele do žućkaste boje pakovan je u bočici, koja sadrži ceftriakson – 1000 mg .

Dejstvo i upotreba lijeka Azaran

Ceftriakson se koristi za liječenje sljedećih infekcija koje su izazvane osjetljivim mikroorganizmima :

  • kod pneumonije,
  • kod septikemije ,
  • za liječenje meningitisa ,
  • za infekcije kostiju, kože i mekih tkiva,
  • kod infekcija kod pacijenata sa neutropenijom,
  • kod perioperativne profilakse infekcija koje su povezane sa hirurškim zahvatima.

Doziranje leka Azaran

Doziranje lijeka zavisi od uzrasta i težine i vrste bolesti. Za infekcije grudnog koša, pluća, uha, grla, nosa, zglobova, kostiju, kože, infekcije urinarnih i žučnih puteva, trbušne infekcije, kod gonoreje, meningitisa, hirurške profilakse, doziranje je sljedeće : Odrasli i djeca koja su starija od 12 godina treba da koriste 1 do 2 grama dnevno, a maksimalno 2 grama na 12 sati, zatim, kod odojčadi i djece koja su mladja od 12 godina doziranje ide po sljedećem principu: 20 do 50 mg po kilogramu, jednom dnevno, a kod teških infekcija do 80mg po kilogranu dnevno; Maksimalna doza je 2 grama dnevno; Kod novorodjenčadi – maksimalna doza je 50mg po kilogramu dnevno.

Kako se primjenjuje Azaran

Azaran može da se koristi u vidu injekcije, ili spore intravenske infuzije.

Trajanje terapije zavisi od toka bolesti ali najmanje još 48 do 72 sata nakon poboljšanja. Kompletno trajanje liječenja , u svakom slučaju , odredjuje ljekar.

Kontraindikacije lijeka Azaran

Azaran je kontraindikovan kod sljedećih stanja: Preosjetljivost na ceftriakson ili na druge cefalosporine, prethodna iznenadna ili teška reakcija u vidu preosjetljivosti na peniciline ili na druge antibiotike, lijek se dalje ne koristi kod prevremeno rođene djece do korigovanog uzrasta od 41 nedjelje, za novorodjenčad do 28 sedmice starosti, koja nisu prevremeno rodjena, a lijek je kontraindikovan još u slučajevima žutice, acidoze i hipoalbuminemije.

Lijek se ne koristi ako je potrebna ili je u planu intravenska terapija kalcijumom.

Neželjeni efekti i nuspojave pri upotrebi Azarana

Najučestalija neželjena dejstva pri upotrebi ovog lijeka su dijareja, mučnina i povraćanje. Druga moguća neželjena dejstva su reakcije preosjetljivosti kao što su alergijske kožne reakcije i anafilaktičke reakcije, sekundarne gljivične infekcije…

Dijareja povezana sa primjenom antibiotika i kolitis su mogući kod primjene ceftriaksona. Ako tokom terapije dodje do pojave teške i/ili krvave dijareje, terapiju treba obustaviti.

Kod pacijenata sa oboljenjima gastrointestinalnog trakta, naročito kolitisom, ceftriakson se mora koristiti uz obavezan oprez. Takodje, dugotrajna primjena ovog lijeka, može da uzrokuje prekomjerni rast mikroorganizama, kao što su enterokoke i kandida.

Interakcije Azarana sa drugim lijekovima i druge interakcije

Ceftriakson može uticati na dejstvo oralnih kontraceptiva, odnosno hormonskih tabletaza kontracepciju. Zato je preporuka da se tokom liječenja koriste drugi nehormonski kontraceptivi.

Azaran u trudnoći

Ne postoji dovoljno kliničkih podataka o primjeni ceftriaksona kod trudnica. Ipak, pošto ceftriakson prolazi placentarnu barijeru, ceftriakson može da se primjenjuje tokom trudnoće jedino u slučajevima kada je to apsolutno indikovano.

Dojenje i Azaran

Ceftriakson se u malim koncentracijama izlučuje u mlijeko dojilja, pa je neophodan oprez.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera. Prije upotrebe detaljno proučiti uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar