Bedoxin je lijek koji pripada grupi hidrosolubilnih vitamina. To je zapravo sintetski vitamin B6 koji ima značajnu ulogu u metabolizmu, najviše amino-kiselina, ali i ugljenih hidrata i masti, kao i u stvaranju hemoglobina.

Primjena i dejstvo

Bedoksin se koristi kad postoji nedostatak vitamina B6 u organizmu, u toku terapije nekim drugim lijekovima da bi se spriječila njihova neželjena dejstva na nervni sistem, u terapiji sideroblastične anemije, za smirenje u premenstrualnom sindromu.

Kontraindikacije

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Ne uzimajte bedoksin kapi, ampule, kapsule ili tablete ako ste alergični na piridoksin ili na bilo koji drugi sastojak tablete i u slučaju da koristite lijek Levodop (u lečenju Parkinsonove bolesti).

Bolesnici koji boluju od retkog nasljednog oboljenja netolerancije na galaktozu, Lapp laktoznog deficita ili loše glukozno-galaktozne resorpcije ne smiju koristiti Bedoksin.

U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.

Doziranje

Bedoksin uzimajte u dozama i onoliko koliko Vam je ljekar to propisao. Dugotrajna upotreba velikih doza može da dovede do neuroloških neželjenih dejstava. Uzimanje hrane i pića ne utiče značajno na dejstvo ovog lijeka.

Lijek se primjenjuje oralno tako što se tablete gutaju sa tečnošću. Vaš lejkar će Vam reći koliko dugo treba da uzimate lijek. Obično su dovoljne 1-2 tablete, ali u nekim indikacijama primjenjuje se i više tableta na dan. Bedoksin se može koristiti i za djecu ali obavezno u konsultaciji sa pedijatrom. Ako smatrate da Bedoksin suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Bedoksin u trudnoći i dojenje

Bedoksin tablete mogu da koristite trudnice i dojilje jer lijek ne pokazuje neželjena dejstva na trudnoću ili na zdravlje fetusa ili novorođenog djeteta. Nije rijetkost da ovaj lijek ginekolozi preporučuju protiv mučnine u trudnoći jer vitamin B može da utiče na neka stanja u trudnoći kao što su mučnina i osjećaj gadjenja. Ako želite da Bedoksin koristite u ovu namjenu u trudnoći, obavijestite o tome Vašeg ljekara.

Bedoksin takodje ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rad sa mašinama.

Bedoksin i drugi lijekovi

Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno koristili neki drugi lijek, uključujući i one koji se nabavljaju bez ljekarskog recepta.

Bedoksin poništava terapijski efekt levodope. Primjena izoniazida, cikloserina, etionamida, hidrazina, penicilamina, pirazinamida i oralnih kontraceptiva povećava potrebu za bedoksinom.

Ako ste uzeli više tableta nego što je potreno ili ako ste propustili dozu

Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što je trebalo, razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom. Ako ste zaboravili da uzmete tabletu u odredjeno vrijeme, ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Nuspojave i neželjeni efekti

Kao i svi lekovi, i Bedoksin može imati neka neželjena dejstva

Kod nekih pacijenata a koji dugo (više meseci) uzimaju lijek i to u velikim dozama (200 mg i više na dan), mogu se javiti poremećaji u funkcionisanju nervnog sistema. Ako primijetite trnjenje i promjene u osjećaju dodira, temperaturu ili bol, odmah se javite svom ljekaru.

Rijetko se mogu desiti mučnina, glavobolja, parestezija, pospanost. Ovo su blage neželjene reakcije na lijek i prestaju posle prekida terapije.

Prvi znaci teške alergijske reakcije, koja je veoma rijetka, jesu oticanje lica i/ili grla. Ukoliko se pojave ovi simptomi odmah posjetite ljekara u najbližem urgentnom centru. To bi mogla biti veoma ozbiljna neželjena reakcija na ovaj lijek.

Ako primijetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na BEDOKSIN, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavijestite Vašeg ljekara.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamjenjuje mišljenje stručnjaka. Prije primjene lijeka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar