Belbien tablete se koriste u kratkotrajnoj terapiji nesanice.

Dejstvo lijeka Belbien

Aktivna supstanca lijeka je zolpidem tartarat. Lijek Belbien je benzodiazepinski hipnotik (lijek za spavanje). Koristi se za kratkotrajno liječenje nesanice. Trajanje terapije oblično varira od nekoliko dana do tri nedjelje.

Kada se lijek Belbien upotrebljava?

Belbien se koristi za liječenje različitih vrsta poremećaja spavanja kao što su :problem da se uopšte zaspe, zatim prerano budenje ujutru i prečesto budjenje tokom noći.

Kontraindikacije

Nije utvrdjena bezbjednost i efikasnost kod djece i mladjih od 16 godina, pa se ovoj grupi pacijenata ne preporučuje upotreba lijeka Belbien.

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, preosjetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od niih.

Ovaj lijek ne smete uzimati ako imate neki poremećaj metabolizma, ako ste imali alergijsku reakciju na zolpidem ili na bilo koji sastojak ovog lijeka, ako imate teže oboljenje jetre, ako imate miasteniju gravis (oboljenje mišića), ako imate akutne i/ili ozbiljne probleme sa disanjem.

Lijek ne smete da koristite ako bolujete od nekih psihičkih smetnji.

Upozorenja i mjere opreza

Zbog svog depresivnog djelovanja na centralni nervni sistem i brzog početka dejstva, lijek treba uzeti neposredno pred odlazak na spavanje.

Lijek može da pogorša neke medicinske probleme. Prije nego što uzmete Belbien, sa svojim ljekarom provjerite da li imate: depresiju – zbog povećane opasnosti od samoubistva potrebno je da depresivni pacijenti budu pod strogim nadzorom medicinskog osoblja i/ili porodice. Potreban je i oprez ako imate istoriju zavisnosti od lijekova ili alkohola.

Kod pacijenata starijeg životnog doba eliminacija zolpidema je produžena. Prema tome, kod ovih pacijenata i kod onih sa poremećajem funkcije jetre neophodno je podešavanje doze.

Terapija hipnoticima treba po pravilu da bude ograničena na dvije do tri nedjelje. Ako se posle tog vremena problemi sa spavanjem ne povuku, ponovo se obratite ljekaru.

Uzimanje leka Belbien sa hranom ili pićima

Nikada ne konzumirajte alkohol dok ste na terapiji ovim lijekom.

Primena u trudnoći ili prilikom dojenja

Prije nego što počnete da uzimite neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom. Sistemsko ispitivanje dejstva zolpidema na trudnoću i dojenje nije obavljeno. Iz razloga bezbednosti, njegova upotreba kod trudnica i žena koje doje se ne preporučuje.

Morate reći svom ljekaru ako ste trudni, mislite da ste trudni, ili ako namjeravate da zatrudnite. Takodje ljekaru saopštite i ako dojite.

Ako se zolpidem daje tokom pozne faze trudnoće ili tokom porodjaja, mogu se očekivati sljedeća dejstva na novorodenče: snižena telesna temperatura, smanjen tonus mišića a moguća je i pojava apstinencijalnog sindroma po rodjenju, ako je primjena zolpidema u drugom dijelu trudnoće duže trajala.

Uticaj na psihofizičko stanje

Umanjene sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama

Vozači i osobe koje upravljaju mašinama treba da budu upozoreni na mogući rizik od pospanosti ujutru nakon terapije. Kako bi se smanjio ovaj rizik, preporuka je da se ne vozi i ne upravlja mašinama minimum 7-8 sati po uzimanju zolpidema.

Belbien i drugi lijekovi

Naredne informacije se mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, ili one koje imate u planu da koristite. Obavestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali neki drugi lijek, računajući i one koje ste nabavili bez recepta ljekara.

Ako se Belbien daje istovremeno s depresantima centralnog nervnog sistema, na pr. Antipsihoticima (neurolepticima), hipnoticima, nekim anksioliticima i antidepresivima, narkotidkim analgeticima, antiepilepticima, anesteticima, sedativnim antihistaminicima, depresivno dejstvo ovih lijekova može da se pojača. Neki lijekovi mogu da dovedu do pojačanja psihičke zavisnosti.

Ukoliko koristite antidepresive, ovaj lijek može veoma retko da prouzrokuje da vidite stvari koje nisu prisutne (halucinacije).

Ketokonazol i ritonavir mogu da pojačaju sedativno dejstvo ovog lijeka jer oni smanjuju metabolizam i eliminaciju zolpidema. Nasuprot njima, rlfampicin smanjuje nivoe zolpidema u plazmi pa tako i njegovo dejstvo. Alkohol pojačava depresivno dejstvo Belbiena na centralni nervni sistem.

Doziranje

Vaš ljekar će odrediti i dozu i trajanje terapije. Poštujte uputstva svog ljekara i ne povećavajte propisanu dozu.

Uobičajena dnevna doza je 10 mg neposredno prije odlaska u postelju. Kod pacijenata starijeg životnog doba i kod onih sa disfunkcijom jetre, početna doza je 5 mg i, po potrebi može se povećati do 10 mg.

Ukoliko ste uzeli više lijeka nego što je trebalo odmah razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom! Prekomjerna doza može da izazove poremećaj svijesti (od pospanosti do kome), depresiju disanja i smanjenje krvnog pritiska. U slučaju težeg trovanja, neophodno je primeniti hitne medicinske mjere.

Ukoliko ste zaboravite da uzmete lek i apstinencijalni sindrom

Ovaj lijek se uzima samo onda kada je potrebno odnosno kada ne možete da spavate. Nema posebnog ritma a nikako ne smijete uzimati dve doze istovremeno.

Ako naglo prestanete sa uzimanjem lijekova za spavanje, a pošto ste ih uzimali svakodnevno u dugom vremenskom periodu, može doći do pojave apstinencijalnih simptoma. U blagim slučajevima ovi simptomi mogu da uključuju i neprijatna osjećanja, a u težim slučajevima retko se mogu javiti grčevi u stomaku i mišićima, povraćanje, preznojavanje, drhtavica, i redje konvulzije.

Ostali problemi koji mogu da nastanu kada se prestane sa davanjem lijekova za spavanje poznatiji su kao ,,povratna nesanica”. Tada pacijent može da ima teže probleme sa spavanjem nekoliko noći po prestanku uzimanja lijeka, nego što ih je imao prije početka terapije. Ovaj problem obično nestaje nakon jedne do dve noći.

Ako ste uzimali lijek duže od jedne ili dvije sedmice, nemojte prestati da ga uzimate odjednom. Možete početi sa smanjivanjem doze, prije nego što potpuno prekinete terapiju.

Nuspojave

U naješća neželjena dejstva lijeka spadaju: pospanost tokom dana, problemi sa koordinacijom, smušenost, preterano dobro raspoloženje, paradoksalna nesanica, vrtoglavica, omaglice i problemi sa vidom. Rjeđe se bilježi pojava znojenja, bljedila, pada krvnog pritiska u stojećem položaju, nemira, halucinacije, smanjene spoznaje, teškoće sa koncentracijom, pamćenjem , emotivna zavisnost, uznemirenost, razdražljivost, agresivnost, bijes, psihoze, noćne more, hodanje u snu, delirijum, stupor, parastezija, drhtanje, mučnina, glavobolja, proliv, povraćanje, koji su češći kod žena nego kod muškaraca.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamjenjuje mišljenje stručnjaka. Prije primjene lijeka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lijek, posavetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar