BERA je napredni test funkcionisanja sluha. On nam daje informacije o radu “puža” tj. kohlee i o putevima sluha u mozgu. BERA testom se prati način i brzina prenošenja zvuka u obliku nervnog impulsa od puža tj. kohlee, preko slušnog živca do moždanog stabla.

Kod djece se najčešće radi kada rezultati otoakustičnih emisija (OAE) budu negativni, ili  ako postoji subjektivni utisak da dijete ne čuje dobro, bez obzira na OAE rezultat- kao što je kod nas bio slučaj.

BERA = Brainstem Evoked Response Audiometry (mjerenje evociranih potencijala mozga). Naziva se još i ABR, APE, itd.

BERA test se koristi za utvrđivanje:

  • Postojanja oštećenja sluha i nivoa oštećenja (praga sluha),
  • Tipa oštećenja (konduktivno ili senzorineuralno) i
  • Mjesta na kom se oštećenje nalazi (unutrašnje uvo ili viši djelovi slušnog puta).

Napomena: Iako je u pitanju pouzdana objektivna metoda (ne zavisi od saradnje pacijenta), najbolje ju je tumačiti zajedno sa rezultatima drugih pregleda sluha, obavezno uključujući i subjektivnu procjenu sluha djeteta.

Kako se radi BERA test?

Uvjek prvo pitanje:”Hoće li boljeti?”. Neće, BERA test je bezbolan.

Najčešće se izvodi u ležećem položaju i važno je da dijete bude mirno tokom pregleda. Zato se kod male djece BERA radi u snu. Svaka „kuća” koja radi BERU ima neke svoje specifične zahtjeve i procedure po pitanju ovog pregleda, ali se sve uglavnom svodi na držanja dejteta budnim nekoliko sati kad mu je inače vrijeme za spavanje da bi zaspalo u vrijeme pregleda.

Uobičajena praksa je da se djetetu prije pregleda zalijepe elektrode (koje liče na naljepnice veličine kovanice) na čelo, sljepoočnice i iza oba uva.

Savjet iz prakse: Gledajte da se kosa ne nađe ispod samoljepljivog dijela elektrode, posle će biti muka za skidanje. Lijepak koji ostane po skidanju elektroda lakše se uklanja ako se to mjesto prvo namaže veoma masnom kremom (npr. Pavlovićevom mašću), ostavi malo da odstoji i onda se opere.

Kada dijete zaspi, na elektrode se kači uređaj koji mjeri reakciju mozga na zvuk koji dijete će djetetu puštati kroz slušalice. Zatim se namjeste slušalice – mogu biti bubice (slušalice koje se umeću u uvo djeteta) ili velike slušalice koje pokrivaju cijelo uho djeteta.

Sedacija tj. uspavljivanje djeteta veštačkim putem ne bi trebalo da je uobičajena praksa, osim u slučajevima kada nikako drugačije nije moguće dobiti jasan rezultat. Može biti blaga sedacija nekim sredstvom prigodnim za djecu u obiliku sirupa ili na primjer čepića. A može biti i totalna anestezija koja ne traje dugo. Prošli smo i kroz sve ovo.

Trajanje BERA testa zavisi od nekoliko faktora i može biti od nekoliko desetina minuta pa i do nekoliko sati.

BERA se može raditi na različitim frekvencama – obično od viših ka nižim (2000-4000 Hz; 1000 Hz; 500 Hz), kao i na različitim jačinama – isto od jačih ka slabijim. Postoje različiti načini rađenja BERE, zavisno od toga šta se tačno prati.

Ovde možete pogledati filmić o BERA testiranju bebe

Treba vam uput za BERA test?

BERA se obično sprovodi na za to specijalno opremljenim odjeljenjima zdravstvenih centara ili u privatnim dijagnostičkim centrima.

Uput za BERA test daje ljekar specijalista otorinolaringolog (ORL), a uput za ORL-a daje pedijatar. Budite uporni.

Tumačenje rezultata BERA testa

Sam BERA test sprovodi i tumači audiolog.

Ne bismo ulazili u tumačenje BERA testa, jer tu ima mnogo različitih faktora. Generalno, pri tumačenju BERA testa gledaju se zapisi talasa koje uređaj registruje (oblik, učestalost, rastojanje). Pri tumačenju rezultata BERA testa se uzimaju u obzir i drugi parametri kao što je uzrast djeteta, pol i eventualne dodatne poteškoće koje dijete ima (posebno ako su neurološke prirode).

I, šta onda?

Onda, ukoliko je BERA pokazala da postoji oštećenje sluha ili bilo kakva vrsta odstupanja od očekivanih rezultata – djetetu se prepisuje odgovarajući tretman (slušni aparati i/ili kohlearni implant) ili se upućuje na dalje pretrage (npr. na magnu rezonancu (MRI)).

Napomena: cilj ovog teksta je da informiše ali nikako i da zamijeni konsultacije sa stručnjakom u vezi sa BERA testom.

 

Izvori korišćeni pri pisanju teksta:

http://www.asha.org/public/hearing/Auditory-Brainstem-Response/

http://www.orl.rs/dijagnostika/BERA/

http://www.belmedic.rs/Vesti/9515/RANO-OTKRIVANJE-OSTECENJA-SLUHA-KOD-DECE-U-BEL.shtml

Ostavi komentar