Lijek Berlithion se može kupiti bez ljekarskog recepta, za liječenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg ljekara. Medjutim, potrebno je da pažljivo koristite lijek kako biste dobili optimalne rezultate. U slučaju da se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, posjetite lekara. Berlithion kapsule, ampule (infuzija) i tablete sadrže kao aktivnu komponentu tioktinsku kiselinu.

Tioktinska kiselina može da umanji simptome oštećenja nerava kao što su pečenje, mravinjanje i osjećaj utnulosti i bola u ekstremitetima. Pored toga, može da zaštiti nervne ćelije od reaktivnih razgradnih produkata (antioksidativni efekat). Od pomoćnih supstanci, tu su još trigliceridi, srednje dužine lanca, sorbitol 70% (nekristališući), glicerol (85%), želatin, titanijum dioksid (£ 171), amarant 85% (E 123).

Dejstvo lijeka Berlithion i za šta se koristi

Tioktinska kiselina je supstanca slična vitaminu a kapsule se koriste u terapiji parestezija (poremećaj čulnih osjećaja) koji se javljaju kao posljedica oštećenja perifernih nerava kod dijabetesa (šećerne bolesti).

Primjena u trudnoći i prilikom dojenja

Kod trudnica i dojilja terapija tioktinskom kiselinom se može primijeniti samo nakon pažljivog razmatranja i nadzora ljekara, s obzirom da do danas nema iskustva u liječenju te grupe pacijenata. Takodje, nema saznanja o mogućem prelasku tioktinske kiseline u majčino mlijeko.

Nije poznat ni uticaj lijeka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama.

Mjere opreza i kontraindikacije

Berlithion kapsule ne smijete koristiti ako ste alergični na tioktinsku kiselinu ili na neki od drugih sastojaka lijeka.

Nema odgovarajućih kliničkih iskustava u pedijatriji, pa lijek Berlithion ne treba davati djeci i adolescentima.

Veoma rijetko može doći do smanjivanja nivoa glukoze u krvi. Prijavljeni su simptomi slični hipoglikemiji, koji uključuju vrtoglavicu, znojenje, glavobolju i poremećaje vida.

Uzimanje lijeka sa hranom ili pićima

Izbjegavajte primjenu Berlithiona sa preparatima koji sadrže metale (suplementi gvožđa, suplementi magnezijuma, mlječni proizvodi zbog sadržaja kalcijuma) zbog mogućeg gubitka dejstva. Ako se lijek uzima prije doručka, suplemente koji sadrže gvoždje, kalcijum ili magnezijum, treba onda uzeti posle podne ili uveče. Redovno unošenje alkoholnih pića značajan je faktor rizika za ispoljavanje neuropatije i zato može umanjiti uspjeh terapije.

Bolesnicima sa dijabetesnom polineuropatijom uvjek se savjetuje prekid uzimanja alkohola koliko god je moguće. Pošto Berlithion 600 kapsule sadrže sorbitol, u slučaju ne tolerancije na neke od šećera obratite se svom ljekaru prije upotrebe lijeka.

Berlithion i sadejstvo sa drugim lijekovima

Ne isključuje se činjenica da paralelna primjena Berlithiona smanjuje dejstvo cisplatina (lijek za kancer.)

Dejstvo insulina ili oralnih antidijabetika na snižavanja šećera može biti povećano, pa je zato, naročito na početku liječenja, neophodan pažljiv nadzor nivoa šećera u krvi.

Doziranje Berlithiona

Ako ljekar drugačije nije propisao dnevna doza je jedna Berlithion kapsula koju treba uzeti kao pojedinačnu dozu 30 minuta pijre prvog dnevnog obroka. Lijek treba progutati cijeli sa dovoljno tečnosti na prazan stomak jer konzumiranje hrane u isto vrijeme može da uspori prolazak tioktinske kiseline u sistemsku cirkulaciju.

U slučaju dijabetične polineuropatije koja je hronična bolest, biće potrebno da uzimate Berlithion kapsule stalno. Vaš ljekar će Vas posavjetovati koliko dugo treba da traje terapija.

Predoziranje

Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom!

Ako ste zaboravili da uzmete lijek, ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete Berlithion!

Ne prekidajte terapiju naglo jer može doći do pogoršanja vašeg stanja.

Zbog predoziranja mogu nastati mučnina, povraćanje i glavobolja. U nekim slučajevima, mogu nastati ozbiljni simptomi trovanja koji ugrožavaju život pacijenta, pogotovo uz istovremenu upotrebu alkohola.

Neželjena dejstva lijeka i nuspojave

Gastrointerstinalni poremećaji – vrlo retko se mogu javiti mučnina, povraćanje, bolovi u stomaku i proliv.

Reakcije preosjetljivosti – veoma rijetko mogu nastati alergijske reakcije na koži osip i svrab.

Poremećaji nervnog sistema – veoma rijetko se javljaju promjene ili poremećaj čula ukusa.

Opšti poremećaji – zbog poboljšanog iskorišćavanja glukoze, veoma rijetko može doći do smanjenja nivoa glukoze u krvi.

Ako primijetite neke od navedenih stanja, ne treba da koristite Berlithion kapsule. Obevijestite vašeg ljekara tako da može da odluči o ozbiljnosti smetnji i o daljim terapijskim mjerama. Kod prvih znakova preosjetljvosti, treba prestati sa terapijom i obavijestiti ljekara.

Lijek čuvajte na temperaturi do +25 °C, van domašaja djece.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamjenjuje mišljenje stručnjaka. Prije primjene lijeka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar