• Alergijski, metabolički i imunološki poremećaji
 • Bakterije
 • Nefrologija (Bolesti bubrega i mokraćnog sistema)
 • Bolesti i stanja kod muškaraca
 • Bolesti i stanja kod žena
 • Hematologija (Bolesti krvi)
 • Reumatologija (Bolesti mišićno koštanog i vezivnog tkiva)
 • Neurologija (Bolesti nervnog sistema)
 • Oftalmologija (Bolesti oka)
 • Pulmologija (Bolesti pluća i organa za disanje)
 • Gastroenterologija (Bolesti sistema za varenje)
 • Kardiologija (Bolesti srca i krvnih sudova)
 • Otorinolaringologija (Bolesti uha, grla i nosa)
 • Pedijatrija (Dječije bolesti)
 • Psihijatrija (Duševne bolesti i stanja, bolesti zavisnosti)
 • Gljivice
 • Hirurška stanja
 • Endokrinologija (Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma)
 • Dermatovenerologija (Kožne i polne bolesti)
 • Maligne bolesti i tumori
 • Paraziti
 • Virusi
 • Infektologija (Zarazne bolesti)