Buscopan obložene tablete kao aktivnu supstancu sadrže hioscin-butilbromid. Od pomoćnih materija sadrži saharozu.

Primjena i dejstvo

ijLek Buscopan se koristi za lečenje spazma u gastrointestinalnom sisitemu, kod spazma i diskinezije žučnih puteva, spazma urogenitalnog trakta (za želudac i menstrualne bolove) kod odraslih i dece starije od 6 godina

Kako se pije lek Buscopan?

Doziranje lijeka tokom terapije će odrediti Vaš ljekar i u zavisnosti od toga da li se primjenjuju ampule ili tablete. Ako nije drugačije propisano, doziranje tableta ide sljedećim režimom:

Kod odraslih i djece iznad 6 godina starosti: 3 do 5 puta dnevno, 1 do 2 obložene tablete.

Kod starijih osoba, pacijenata sa oštećenjima jetre i bubrega, nije potrebno posebno prilagodjavanje doze. Buscopan se ne smije koristiti kod djece koja su mladja od 6 godina.

Takodje, ovaj lijek se ne smije koristiti svakodnevno ili neprekidno tokom dužeg vremenskog perioda, protiv bolova, ako je uzrok abdominalnog bola neutvrdjen.

Tablete se piju cijele sa čašom vode.

Kontraindikacije

Buscopan se ne koristi kod bolesnika koji su preosjetljivi na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih materija u lijeku. Zatim kod bolesnika sa miastenijom gravis, sa glaukomom uskog ugla i kod pacijenata sa megakolonom.

Posebna upozorenja

Potražite pomoć ljekara u slučaju da se teška, neobjašnjena abdominalna bol zadrži ili se pogorša, ili se istovremeno javljaju simptomi poput povišene temperature, mučnine, povraćanja, promjena u pokretljivosti crijeva, abdominalne osjetljivosti, sniženja krvnog pritiska, nesvjestice ili krvi u stolici.

Buscopan se primjenjuje sa oprezom kod stanja koja karakteriše tahikardija, kao što su tireotoksikoza, srčana insuficijencija ili zatajenje, kao i kod operacija na srcu prilikom koje se može dodatno ubrzati srčana frekvencija. Usljed mogućeg rizika od antikolinergičkih komplikacija, Buscopan se s oprezom primjenjuje i kod bolesnika s povećanim rizikom od opstrukcije crijeva i/ili retencije urina.

Pošto antikolinergici mogu smanjiti znojenje, Buscopan se s oprezom primjenjuje kod pacijenata sa temperaturom. Primjena Buscopana, može povećati intraokularni pritisak kod osoba sa netretiranim glaukomom uskog ugla. Potražite savjet oftalmologa ako se razviju bol ili crvenilo očiju, ili gubitak vida za vrijeme ili posle uzimanja Buscopana.

Buscopan tablete sadrže saharozu, pa zato pacijenti sa rijetkim naslednim poremećajem nepodnošenja fruktoze, malapsorpcijom glukoza-galaktoze ili insuficijencijom saharaze-izomaltaze ne smiju koristiti ovaj lijek.

Buscopan i drugi lijekovi

Kod istovremene primjene drugih lijekova sa antikolinergičkim djelovanjem, mogućnost pojave pojačanog parasimpatikolitičkog dejstva je neznatna, ali se ne može isključiti.

Dejstvo lijekova, kao što su triciklički i tetraciklički antidepresivi, antihistaminici, antipsihotici, kinidin, amantadin, disopiramid i drugi antikolinergici može biti pojačano zbog paralelne primjene sa Buscopanom.

Do smanjenog dejstva lijeka, može doći ako se istovremeno primjenjuju antagonisti dopamina.

Tahikardija koja je uzrokovana djelovanjem beta-adrenergičkih agonista može biti pojačana zbog istovremene primjene sa Buscopanom.

Plodnost, dojenje i Buscopan u trudnoći

Podaci o primeni lijeka u trudnoći su ograničeni. Takodje, nema dovoljno podataka o izlučivanju Buscopana i njegovih metabolita u majčino mlijeko. Zato je kao mjera opreza, potrebno izbjegavati upotrebu Buscopana u trudnoći i tokom dojenja.

Ispitivanja o dejstvu na plodnost nisu sprovedena.

Tokom primjene lijeka, moguća je pojava poremećaja prilagodjavanja vida kod nekih bolesnika, pa je kod takvih pacijenata potreban oprez prilikom upravljanja vozilima i rada sa mašinama.

Nuspojave i neželjena dejstva

Nuspojave su obično blage i ograničene. Manje često se mogu javiti kožne reakcije- urtikarija, pruritus, tahikardija ,suvoća usta, konstipacija, dishidroza. Rijetko se može javiti urinarna retencija .

Predoziranje

Moguće posljedice predoziranja su antikolinergički učinci, kao što je retencija urina, suvoća usta, crvenilo kože, tahikardija, inhibicija gastrointestinalnog motaliteta i prolazni vizualni poremećaj, a zabilježeno je o Cheynes-Stokesovo disanje. U slučaju predoziranja obavezno se obratite ljekaru za pomoć.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamjenjuje mišljenje stručnjaka. Prije primjene lijeka obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek, posavjetujte sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar