Grkljan (larynx) je dio grla i veoma važan organ disajnog sistema. On se nalazi ispod ždrijela i ima bar dvije značajne uloge. Prvo, sprovodi udahnuti vazduh u dušnik, odakle se dalje vazduh razvodi po plućima, a jedan dio grljana (epiglotis) ima važnu funkciju da onemogući zalogaju da upadne u dušnik.

Klinička studija zaključila je da rutinska mamografija radi ranog otkrivanja raka dojke kod žena u periodu posle menopauze – nema uticaja na smanjenje smrtnosti. Smatra se da je smrtnost posljednjih nekoliko godina drastično smanjena prvenstveno boljom terapijom i zdravstvenim prosvećivanjem žena.

Neželjeni efekti ljekova, ili kako se u literaturi često može naći nuspojave, karakterišu svaku štetnu i neželjenu reakciju lijeka koji je primijenjen na ispravan način i u propi­sanoj dozi. To je, u većini slučajeva, očekivana pojava koja se istražuje i prati, i priložena je u uputstvu koji se nalazi u kutiji lijeka.

1 2 3 122