Postoji mnogo nejasnoća oko toga šta predstavlja  i koliku opasnost nosi šum na srcu. Često saznanje da osoba  ima šum uzrokuje  veliku zabrinutost.  To ne mora da bude  i  u mnogo slučajeva  nije  opravdano.

1 2 3 18