Nijedan bol ne treba trpjeti, savjetuju ljekari. Za liječenje, osim farmakološke, postoji i terapija koja ne podrazumijeva svakodnevno gutanje tableta, ali ako bol postane nepodnošljiv i ako lijekovi iz kućne apoteke ne pomažu, ipak treba potražiti mišljenje “bijelih mantila”.

Pored adekvatnog higijensko – dijetetskog režima ishrane jedan od često korištenih lijekova u tu svrhu je famotidin. On pripada grupi lijekova pod nazivom blokatori H2 receptora sa identičnim indikacijama za upotrebu kao i ranitidin koji je povučen sa tržišta