Američko udruženje za porodiljstvo i ginekologiju izdalo je uputstvo u kome savjetuje da se PAPA, tj. Papanikolau test, ne radi prije navršene 21. godine života. Poslije toga treba da se radi svake dvije godine do navršenih 29 godina, a poslije toga na svake tri godine.

Klinička studija zaključila je da rutinska mamografija radi ranog otkrivanja raka dojke kod žena u periodu posle menopauze – nema uticaja na smanjenje smrtnosti. Smatra se da je smrtnost posljednjih nekoliko godina drastično smanjena prvenstveno boljom terapijom i zdravstvenim prosvećivanjem žena.