Cefalexin (kapsule-tablete i sirup) je antibiotik koji se primjenjuje u terapiji infekcija organa za disanje, za infekcije srednjeg uha, kod infekcija kože, mekih tkiva, kostiju i zglobova, u liječenju infekcija mokraćnih puteva i polnih organa, uključujući i akutnu upalu prostate. Lijek se koristi i kod infekcija u stomatologiji.

Kontraindikacije

Cefaleksin ne smijete koristiti ako ste alergični na cefaleksin ili neki drugi sastojak lijeka, ili i na ostale antibiotike iz grupe cefalosporina. Pažnja u primjeni lijeka je neophodna ako ste ranije imali alergijsku reakciju na antibiotike, ako patite od oštećenja funkcije bubrega, u slučaju da dobijete dijareju koja može biti simptom zapaljenja debelog crijeva.

Recite ljekaru ako već pijete neki od narednih lijekova: druge antibiotike, probenecid, metformin, lijekove za terapiju leukemije.

Cefaleksin i alkohol nisu posebno kontraindikovani.

Doziranje

Cefaleksin možete da uzimate prije, tokom ili posle jela. Ako se jave tegobe sa želucem, preporučuje se uzimanje lijeka uz hranu.

Doziranje kod odraslih

Uobičajena doza je 1 do 4 g dnevno u podeljenim dozama. Kod većine infekcija dovoljna je primjena 500 mg na 8 sati. Kod infekcija kože i mekih tkiva i za blage, nekomplikovane infekcije mokraćnih puteva, doziranje je od 250 mg na 6 sati ili 500 mg na 12 sati. U liječenju težih infekcija mogu biti potrebne i veće doze lijeka. Ako imate ozbiljno oštećenje funkcije bubrega ljekar će smanjiti dozu lijeka.

Doziranje kod dijece

Za djecu se preporučuje liek Cefaleksin u vidu granula za oralnu suspenziju. Uobičajena dnevna doza kod djece je 25-50 mg/kg u podeljenim dozama.

Za većinu infekcija uobičajeno je sljedeće doziranje: djeca starosti do pet godina: 125 mg na 8 sati, djeca stara pet godina i starija: 250 mg na 8 sati. Kod teških infekcija, doza se može duplirati.

Za upalu srednjeg uha, preporučuje se doza od 75- 100 mg/kg/dan, podeljeno u četiri doze. Liječenje streptokoke traje minimum 10 dana.

Predoziranje: Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka od preporučene, odmah se javite ljekaru.

Simptomi su mučnina, povraćanje, bol u želucu, dijareja, krv u mokraći…

Ako ste zaboravili da uzmete lijek, ne uzimajte duplu dozu lijeka da nadomestite onu propuštenu.

Uzmite dozu što je prije moguće, ali ako se približilo vrijeme za uzimanje sljedeće doze, ne uzimajte propuštenu dozu nego samo nastavite sa daljim dozama. Važno je da lijek uzimate u tačno propisanim vremenskim intervalima da bi se postigla najbolja terapijska koncentracija i eekat liječenja.

Od velike je važnosti da liječenje bude izvršeno do kraja, i u konsultaciji sa ljekarom.

Cefaleksin u trudnoći i tokom dojenja

Lijek Cefaleksin se može koristiti u trudnoći, ali jedino kada je očekivana korist za trudnicu veća od potencijalnih rizika za fetus, što ocjenjuje ljekar.

Pošto se Cefaleksin izlučuje putem mlijeka, sa oprezom ga treba koristiti u periodu dojenja i to onda kada je očekivana korist za majku veća od mogućeg rizika za odojče, što opet ocjenjuje ljekar.

Neželjena dejstva – nuspojave

Ukoliko primijetite neko od sljedećih neželjenih dejstava stopirajte primjenu lijeka i javite se ljekaru: ospa po koži, groznica, svrab kože, oticanje usana, očiju, jezika, očnih kapaka, teškoće u disanju ili zviždanje u grudima.

Rijetko su prijavljeni erythema multiforme, Stevens-Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza.

Zapažana je i anafilaksa kada je neophodno odmah se javiti ljekaru.

Najčešći neželjeni efekat je proliv. Javljali su se i dispepsija i bol u abdomen.

Mogu se javiti eozinofilija, neutropenija, trombocitopenija i hemolitička anemija.

Prijavljeni su još i svrab u predjelu genitalnih organa i analnog otvora, genitalna kandidijaza zapaljenje vagine, pojačana vaginalna sekrecija, vrtoglavica, umor, glavobolja, uznemirenost, konfuzija, halucinacije, bolovi u zglobovima, zapaljenje zglobova i poremećaj funkcije zglobova. Rijetko je zabilježeno prolazno zapaljenje bubrega.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamjenjuje mišljenje stručnjaka. Prije primjene lijeka obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar