Fiksne proteze sada se na teret Fonda mogu odobriti samo kod pacijenata sa urođenim anomalijama. Fond pokriva i troškove davanja mobilnih proteza, i to za djecu sa nepravilnostima vilice, zubnih lukova i pojedinih zuba.

Direktor FZO Sead Čirgić kazao je za TV “Vijesti” da nije realno da se fiksne proteze za djecu uključe u obavezno zdravstveno osiguranje u traženom obimu. Čirgić je dodao da je inicijativa Udruženja Roditelji razlog da preispitaju listu medicinsko tehničkih pomagala i u okviru zakonskih rešenja vide da li postoji određena medicinska indikacija gdje se može predvidjeti fiksna proteza.

Ostavi komentar