Lijek CONCERTA se koristi za liječenje hiperkinetskog sindroma sa poremećajem pažnje (hiperaktivnost). Primjenjuje se za djecu i kod mladih osoba između 6 i 18 godina. Concerta tablete se koriste samo kada ranije terapije nisu bile dovoljno uspješne.

Conceta tablete nisu namijenjene djeci mlađoj od 6 godina i odraslim osobama jer nije poznato da li je lijek bezbjedan za primjenu kod ovih osoba.

Lijek CONCERTA može poboljšati aktivnost centralnog dijela mozga, čija je aktivnost kod osoba sa ADHD-om smanjena. Takodje, ovaj lijek može poboljšati pažnju, koncentaciju i smanjiti impulsivno ponašanje.

Lijek se inače propisuje kao dio programa za liječenje ADHD koji uključuje i psihološku terapiju, posebnu edukaciju, socijalnu terapiju.

Terapiju lijekom CONCERTA može da počne i nadgleda isključivo ljekar specijalista za poremećaje ponašanja u djetinjstvu i/ili adolescenciji.

Važno: Concerta se ne preporučuje kod sve djece sa hiperkinetskim sindromom sa poremećajem pažnje. Odluka da se lijek primijeni mora biti zasnivana na veoma detaljnoj procjeni težine i dužine trajanja simptoma koje dijete ima, i u odnosu na uzrast djeteta.

Djeca koja imaju ADHD teško su u stanju da sjede mirno, teško se koncentrišu a pritom nije njihova greška to što ne mogu da promijene takvo ponašanje.Imaju teškoće u školi, u izradi domaćih zadataka, a ovo stanje nema veze sa inteligencijom.

Kontraindikacije

Lijek CONCERTA ne smijete koristiti ako ste alergični na metilfenidat hidrohlorid ili na bilo koji drugi sastojak lijeka, zatim ako imate problem sa štitastom žlijezdom, povećan pritisak u oku, ako patite od tumora nadbubrežne žlijezde, ako imate problema sa ishranom , nervozni ste, imate visok pritisak, bolove u rukama i nogama, ako ste ranije imali probleme sa srcem ili ako ste koristili ili sada koristite antidepresive.

Ako imate ili ste imali teške i epizodične bipolarne poremećaje, imate mentalne probleme (psihopatski ili granični poremećaj ličnosti, nenormalne misli ili vizije, shizofreniju, želju za samoubistvom , tešku depresiju, ako se osjećate veoma tužno, bezvrijedno i beznadežno ili pak neobično uzbuđeno, previše aktivno i neobuzdano – ne uzimajte metilfenidat.

Primena drugih lijekova

Ne uzimajte metilfenidat ako već uzimate lijek ‘’inhibitor monoaminooksidaze’’, druge lijekove za depresiju, lekove za teške mentalne probleme, za epilepsiju, lijekove koji snižavaju ili povećavaju krvni pritisak, lijekove protiv kašlja i prehlade.

Ne treba da pijete metilfenidat na dan operacije.

Alkohol može da pogorša neželjena dejstva leka.

Lijek u trudnoći i dojenje

Nije utvrdjeno da li metilfenidat djeluje na nerođenu bebu, ali, ako ste trudni, vaš ljekar će odlučiti da li treba da uzimate metilfenidat. Postoji mogućnost da lijek prođe u majčino mlijeko, pa će o primjeni lijeka dok dojite, takodje odlučiti ljekar.

Nuspojave

Tokom primjene ovog lijeka možete imati vrtoglavicu, probleme sa fokusiranjem ili zamućen vid prilikom uzimanja metilfenidata pa u tom slučaju nemojte voziti motorna vozila, rukovati mašinama, voziti bicikl, jahati ili se penjati na drveće.

Česta neželjena dejstva su nepravilni srčani otkucaji, promjene raspoloženja ili nagle promjene raspoloženja ili promjene ličnosti. Povremene nuspojave su razmišljanje o samoubistvu, vidjanje, ili osjećanje stvari koje nisu istinite, nekontrolisan govor ili pokreti tijela, alergije kao što je osip, svrab ili koprivnjača na koži, otok lica, usana, jezika ili ostalih dijelova tijela, nedostatak vazduha, zviždanje u plućima ili teškoće sa disanjem.

Rijetko se javljaju nuspojave koje karakterišu osjećaj neuobičajene uzbuđenosti, prekomjerne aktivnosti, i nekontrolisanja trenutnih želja.

Veoma rijetko su prijavljeni srčani napad, iznenadna smrt, pokušaj samoubistva,napadi , ljuštenje kože , grčevi u mišićima…

Doziranje

O doziranju odlučuje vaš ljekar. Maksimalna dnevna doza je 54mg. CONCERTA se uzima jednom dnevno, ujutru uz čašu vode. Tableta se guta cijela i ne smije se deliti, lomiti niti mrviti. Tableta se može uzeti sa ili bez hrane.

Omotač tablete možete da vidite u svojoj stolici i znajte da je to normalno. U slučaju da se ne osjećate bolje posle mjesec dana terapije kažite ljekaru jer vam je možda potrebna drugačija terapija.

Ako se lijek CONCERTA ne koristi kako treba, može doći do izazivanja nenormalnog ponašanja. Ne smijete naglo da prestanete sa uzimanjem lijeka.

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamjenjuje mišljenje stručnjaka. Prije primjene lijeka obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar