Već dugo postoji uvreženo mišljenje da nivoi testosterona opadaju sa godinama, ali najnovija istraživanja pokazuju da ovo ne mora da bude slučaj uvjek u vezi sa godinama, već se tome dodaje i ponašanje poput pušenja, promjena zdravlja, a naročito gojaznost i depresija.

Hormon testosteron se proizvodi u testisima i kontroliše razvoj sekundarnih seksualnih karakteristika, poput razvoja mišićne mase, ali i samih seksualnih funkcija poput plodnosti i potencije.

Dr Gary Wittert, profesor na Univerzitetu Adelaide u Australiji rekao je “Veoma je važno razumjeti da opadanje nivoa testosterona nije prirodan proces starenja, već postoji tijesna veza sa drugim procesima i njegovim smanjivanjem.”

Za potrebe ove studije, istraživači su analizirali nivoe testosterona kod preko 1500 osoba muškog pola i nivoi hormona su mjereni dva puta u roku od pet godina. Iz studije je isključeno oko 200 ispitanika koji su koristili lijekove, ili su imali promjene zdravlja koje su mogle da utiču na nivoe hormona. Prosječna starost ispitanika je bila oko 54 godine.

Rezultati su pokazali da nivoi hormona opadaju oko 1% za period od pet godina, ali su ispitivanjem podgrupa dobili rezultate koji su pokazali značajnije promjene u nivou hormona.

Naime, najveće promjene nivoa testosterona su bile u grupi pacijenata koji su imali prekomjernu tjelesnu težinu, ili koji su bolovali od kliničke depresije. Takodje, prestanak pušenja je evidentiran kao faktor koji značajno utiče na pad nivoa testosterona, ali se navodi da je benefit od prestanka pušenja znatno veći od nastavke ove loše navike.

Rezultati studije su pokazali da neoženjeni muškarci pokazuju znatno veći pad u nivou hormona od oženjenih muškaraca.

Ostavi komentar