azitromicin

Azitromicin

Azitromicin Sandoz (film tablete) je antibiotik koji djeluje na infekcije uzrokovane bakterijama osjetljivim na..

atorvastatin

Atorvastatin

Atorvastatin je lijek koji normalizuje količine lipida u krvi. Koristi se za smanjenje nivoa holesterola i triglicerida onda kada dijeta sa…

Lijekovi od A do E

Lijekovi na slovo A

Lijekovi na slovo B

Lijekovi na slovo C

Lijekovi na slovo D

Lijekovi na slovo E

Lijekovi od F do J

Lijekovi na slovo F

Lijekovi na slovo G

Lijekovi na slovo H

Lijekovi na slovo I 

Lijekovi na slovo J

Lijekovi od K do O

Lijekovi na slovo K

Lijekovi na slovo L

Ljekovi na slovo M

Lijekovi na slovo N

Lijekovi na slovo O

Lijekovi od P do U

Lijekovi na slovo P

Lijekovi na slovo R

Lijekovi na slovo S

Lijekovi na slovo T

Lijekovi na slovo ULijekovi na slovo

Lijekovi od V do Z

Lijekovi na slovo V

Ljekovi na slovo W

Lijekovi na slovo X

Lijekovi na slovo Y

Lijekovi na slovo Z