Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici ovlastila je Ministartsvo zdravlja da sa reprezentativnim Sindikatima zdravstva potpiše Izmjene Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost.

U skladu sa predloženom izmjenom, koeficijenti za utvrđivanje zarade po osnovu potrebne stručnosti i složenosti poslova uvećani su za oko 12% za 2020. godinu i još dodatnih 3% za 2021. godinu.

Ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović, kazao je da je nakon pregovora Vlade i predstavnika Sindikata postignut kompromis o povećanju zarada za zdravstvene radnike sa pređašnjih 9% na 12% u 2020. godini i za dodatnih 3% u 2021., što će u konačnom iznositi uvećanje za oko 15,3%. ‘ Ovakav rezultat pregovora smatramo izuzetno uspješnim uvažavajući činjenicu da su se tri reprezentativna sindikata saglasila sa ovakvim predlogom o povećanju zarada, a imajuću u vidu stabilnost državnog budžeta ‘ naglasio je ministar.

Hrapović je kazao da je osim dosadašnja dva Reprezentativna sindikata zdravstva, Unije slobodnih sindikata i Saveza sindikata, reprezentativnost u januaru ove godine stekao i Sindikat zaposlenih u zdravstvu Crne Gore, kao i da će se predložene izmjene GKU primjenjivati od 01.marta 2020.godine, navodi se na zvaničnom Instagram nalogu Ministarstva zdravlja.

Ostavi komentar