Dešifrovanje ljudskog genetičkog koda omogućilo je da se utvrdi da li kod nekog postoji predispozicija za neke bolesti, ali i da se s velikom sigurnošću procijeni kako će genetički sklop pojedinca uticati na primjenu određenog lijeka.

U intervjuu za “Večernje novosti”, doktor Aleksandar Antović, iz “Bio sejv Srbije”, kaže da farmakogenomski test otkriva koje lijekove bi osoba trebalo da uzima sa oprezom i u kojoj dozi, s obzirom na genetiku:

“Činjenica da je svako ljudsko biće jedinstveno važi i za metabolizam lijekova. Lijek je ujvek isti, koji god pacijent da ga uzima, ali su pacijenti različiti. To je razlog što ne odgovara svima isti lek niti ista doza lijeka”.

Kako se izvodi ovaj test?

Jednostavnim postupkom uzimanja brisa sa unutrašnje strane obraza dobija se genetički matarijal pojedinca. U genetskom materijalu analiziraju se oni geni koji su odgovorni za metabolizam lijekova. Posle tri nedjelje dobija se rezultat koji važi za cijeli život.

Da li ova vrsta genetičkog skrininga obuhvata sve grupe lijekova?

Farmakogenomski test ima bazu podataka za oko 300 lijekova za koje nam je poznato kako određene genetičke varijacije utiču na njihov metabolizam. S vremenom će kliničke studije koje su u toku donositi nova saznanja o uticaju gena na druge lijekove i baza podataka će se proširivati.

Koje sve lijekove obuhvata vaša baza podataka?

U bazi se nalaze lijekovi za najčešće bolesti kao što su povišeni krvni pritisak, depresija, šećerna bolest, različiti tipovi tumora, srčana slabost, epilepsija…

Dakle, uglavnom lijekovi koji se primjenjuju u hroničnoj terapiji?

Da, to je suština. Bolesti koje traju dugo vremena zahtijevaju hroničnu terapiju i često se dešava da čekamo po nekoliko nedjelja da bismo vidjeli efekte leka. Testom utvrđujemo na samom početku njegovu efikasnost i prilagođavamo dozu pacijentu. Na taj način se izbjegavaju neželjena dejstva, koja su česta.

Koliko je ovaj test pouzdan i da li ima nekih ograničenja?

Pouzdanost testa je 99,9 odsto i radi se jednom u životu za svih 300 lijekova. Mogu da ga urade svi, bez obzira na godine i terapiju koju primaju. Naravno, najbolje je da se to učini odmah po rođenju, jer se na taj način izbjegava uzimanje lijeka ili lijekova koje organizam djeteta ne prihvata, i samim tim je bolja efikasnost terapije.

Koje su prednosti ovakvog načina određivanja terapije?

Osnovno je to što ovaj farmakogenomski test daje dragocjenu informaciju o tome kako da se izbjegnu nedjelotvornost i neželjeno dejstvo lijeka. Dakle, pacijent dobija terapiju koja odgovara njegovom metaboličkom profilu, a ljekar ne mora da luta u izboru lijeka. To je od presudnog značaja za rezultat liječenja, a ujedno je i velika ušteda za zdravstveni sistem.

Koliko dugo se primjenjuje ovo farmakogenomsko testiranje i da li su ga neke zemlje već uvrstile u redovan protokol liječenja?

Nažalost, još ne, jer su ova genetička testiranja nova za cijeli svijet. Ona su u primjeni tek godinu i po, i prvo su počela da se rade u Americi.

Koja je cena farmakogenomskog testa?

– Osnovni test košta nešto manje od 40.000 dinara (oko 325 eura), dok se testiranje na konkretan brend lijeka naplaćuje dodatnih desetak hiljada. U toj situaciji, uz osnovnu bazu podataka reakcije na poznate lijekovite supstance, pacijent dobija odgovor na pitanje da li treba da uzima konkretan lijek, i u kojoj dozi, kao i koja je njegova zamjena.

BUDUĆNOST

Da li su ovakvi testovi budućnost u određivanju terapije?

Apsolutno sam ubijeđen da će za desetak godina ovaj način propisivanja lijekova biti obaveza a ne opcija. Uštede za zdravstveni sistem biće ogromne, ljekari će biti mnogo efikasniji u svom poslu, a pacijenti liječeni odgovarajućim lijekovima. Uz mapiranje mogućih bolesti, utvrđivanje intolerancije na pojedine hranljive komponenete i spisak lijekova koje treba uzimati sa oprezom značajno će unapreijditi liječenje pacijenata u budućnosti.

Do prave terapije najviše se luta u psihijatriji. Koliko u toj oblasti ovo genetičko testiranje pomaže?
Moglo bi se reći da je u ovoj grani medicine test idealno rješenje, jer neuropsihijatrijska terapija je djelotvorna tek posle duže primjene. Ako lijek ne odgovara, gubi se dragocjeno vrijeme. Sa ovom vrstom genetičkog testa nema dileme, bilo da su u pitanju antidepresivi, antipsihotici, psihostabilizatori… Naša baza obuhvata svih 16 poznatih antidepresiva.

Ostavi komentar