Udruženje fizioterapeuta Crne Gore nije zadovoljno time koliko korisnici usluga i ostali zdravstveni radnici prepoznaju i cijene posao fizioterapeuta, rekao je predsjednik Udruženja, Krsto Kovačević, dodajući da ta struka u državi nije vrednovana na adekvatan način.

Prema njegovim riječima, profesija je i dalje neregulisana u Crnoj Gori.

“Fizioterapija nije vrednovana na adekvatan način. Još je fizioterapija kao profesija neregulisana u Crnoj Gori i pored naših ogromnih napora i zahtjeva kod nadležnih institucija nijesmo uspjeli da zakonski regulišemo profesiju”, naveo je Kovačević.

On je rekao da očekuje da će to uspjeti Komorom fizioterapeuta, na čiji Statut se čeka saglasnost Ministarstva zdravlja.

“Organizovanje Komore fizioterapeuta predstavlja unapređenje dosadašnje organizacije fizioterapeuta u Crnoj Gori tako što su svi fizioterapeuti u obavezi da budu članovi Komore i da posjeduju licencu za rad”, kazao je Kovačević u intervjuu agenciji MINA.

To je, ocijenio je, vrlo bitna aktivnost koja će se po prvi put primijeniti u Crnoj Gori, a čiji je cilj da zaštiti školovane, odnosno kvalifikovane fizioterapeute od nelojalne konkurencije, kao i da zaštiti pacijenta kao korisnika njihovih usluga.

Nelojalna konkurencija, dodao je, najveći je izazov.

On je kazao da Žabljak, Plav, Andrijevica, Nikšić, Gusinje, Petnjica, Šavnik i Plužine nemaju fizioterapeuta u domu zdravlja, a u Kotoru i Ulcinju je zaposlen po jedan fizioterapeut.

“Tako mali broj uposlenih fizioterapeuta ne može adekvatno odgovoriti potrebama zdravstvenih osiguranika na svim nivoima zdravstvene zaštite, a posebno na primarnom nivou. Sve dok budemo vodili računa o našim kolegama i njihovim realnim i stručnim zapažanjima naša struka će napredovati i opravdati svoje postojanje i potrebu za nama”, poručio je Kovačević.

Prema njegovim riječima, oni teže tome da fizioterapeut bude obavezujući sa svojim znanjem i vještinama, a ne opremom i kvadraturom.

“Fakultetski obrazovani fizioterapeuti se jedinstveno bave kineziterapijom (terapija pokretom) i raznim tehnikama (terapijskim i preventivnim vježbama) u osposobljavanju svojih pacijenata, pa fizioterapeutu sa tim nivoom nije potrebna prostorija i oprema za elektroterapiju, peloid ili masažu jer se time ne bavi”,, precizirao je Kovačević.

On vjeruje da će uspjeti da, zajedno sa nadležnim ministarstvima, posebno Ministarstvom zdravlja, formiraju module koji će to omogućiti i smanjiti nezaposlenost.

Prema riječima Kovačevića, u radu fizioterapeuta uvijek su prisutni izazovi.

“Fizioterapeut je zdravstveni radnik koji u svom radu sa cjelokupnom populacijom (od beba do duboke starosti) primjenjuje fizikalne metode u cilju unapređenja, održavanja i uspostavljanja zdravlja i funkcionisanja ljudi sa različitim potrebama i problemima nastalim uslijed bolesti, povreda, starenja i neaktivnosti”, pojasnio je Kovačević.

Oni, kako je dodao, u svom radu primjenjuju znanje i vještine, sposobnost komunikacije, senzibilnost, toleranciju i sposobnost rada u timu.

“Kvalifikovani smo da donesemo nezavisnu procjenu o pružanju usluga za koje smo edukovani, odnosno za koje posjedujemo određena znanja i vještine i za čije se izvršavanje smatramo sposobnim”, rekao je Kovačević.

Fizioterapeut, kako je naveo, na osnovu pregleda i procjene, definiše problem (fizioterapeutska dijagnoza), sačinjava i realizuje plan tretmana, po potrebi modifikuje i evaluira urađeno, što je suština fizioterapeutske prakse.

“Normalno je da se što prije počne sa primjenom fizikalne terapije, zavisno od dijagnoze, kako bi se osoba što je prije moguće vratila nezavisnom obavljanju aktivnosti dnevnoga života. U zavisnosti od dijagnoze, primjenjuju se određene procedure fizikalne terapije”,, pojasnio je Kovačević.

Kovačević smatra da, posmatrano statistički, u Crnoj Gori ima dovoljno fizioterapeuta, ukoliko se prate standardi Evropske unije (EU).

Ali, dodao je, nijesu svi u radnom odnosu i nijesu adekvatno raspoređeni na teritoriji Crne Gore.

On je ukazao da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u porastu broj nezaposlenih fizioterapeuta.

U odnosu na broj stanovnika Crne Gore a u skladu sa EU standardom (jedan fizioterapeut na 1.100 osoba), u našoj državi imamo dovoljan broj fizioterapeuta, ali svi nijesu u radnom odnosu i nijesu raspoređeni adekvatno na teritoriji Crne Gore”, naveo je Kovačević.

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore osnovano je 20. aprila 2013. godine sa ciljem da se zaštite interesi fizioterapeuta i unaprijedi položaj fizioterapeuta i fizioterapije u Crnoj Gori.

“Članstvo u Udruženju je dobrovoljno, a članarina iznosi dva eura mjesečno. Trenutno je u Udruženju 278 redovnih članova. Udruženje fizioterapeuta Crne Gore je član WCPT (Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju)”, kazao je Kovačević.

Kako je rekao, u kontinuitetu se organizuju razna dodatna usavršavanja fizioterapeuta u cilju povećavanja kompetencija fizioterapeuta a instruktori određenih tehnika i metoda su iz Slovenije, Norveške, Hrvatske, Srbije, Grčke i Belgije.

“Dodatna usavršavanja koja smo organizovali i koja ćemo da organizujemo su: PNF (osnovni i napredni), SMS, Cyriax (ekstremiteti i kičma), Mulligan, Moderna medicinska akupunktura, Muskuloskeletni dijagnostički ultrazvuk, Shiatsu, Yumeiho, Limfna drenaža, Terapija ogledalom i Kinesio tejping”, kazao je Kovačević.

On je najavio da će najveći stručni skup pod sloganom “Vrijednost i značaj fizioterapije” biti organizovan od 6. do 8. oktobra u Podgorici, u čijem radu će učestvovati fizioterapeuti Crne Gore i još nekih država.

Kako je rekao, želja je da Kongres fizioterapeuta sa međunarodnim učešćem doprinese prihvatanju predloga na osnovu standarda WCPT-a što će, smatra on, poboljšati kvalitet ukupne zdravstvene zaštite kroz primjenu visokih standarda obrazovanja i prakse fizioterapeuta.

“Cilj stručnog okupljanja fizioterapeuta i drugih zdravstvenih radnika, koji sa nama rade u timu, je profesionalno povezivanje i isticanje uloge fizioterapije u društvu koja joj pripada kao važnom činiocu u poboljšanju ukupnog kvaliteta života savremenog čovjeka”, kazao je Kovačević.

Kovačević je saopštio da su poteškoće sa kojima se Udruženje suočava svakodnevne, ali da ih savladavaju uspješno.

“Najveće poteškoće su ljudski mentalitet i patološka ljubomora. Nekako kao društvo nijesmo sazreli za tuđi uspjeh a pitanje je da li ćemo uopšte i odrasti”, naveo je Kovačević.

On je rekao da je saradnja sa Fakultetom primijenjene fizioterapije na veoma visokom nivou.

“Prilikom organizacija raznih dodatnih usavršavanja, naučnih skupova i sastanaka, Fakultet ustupa svoj prostor i svoje resurse na raspolaganje. Na Fakultetu je stalno zaposleno pet stručnih saradnika – fizioterapeuta”, kazao je Kovačević.

On je rekao da žali što je Fakultet izgubio samostalnost i postao studijski program Medicinskog fakulteta iz Podgorice.

“Ne vidimo svrhu toga, jer sve funkcioniše kao i kad je bio samostalna jedinica Univerziteta Crne Gore”, naveo je Kovačević.

Svaka osoba, kazao je, zaslužuje i dobije od fizioterapeuta poseban (individualni) pristup rješavanju zdravstvenog problema koji ima.

“Fizioterapeut posmatra osobu kroz jedinstven spektar a ne kroz zdravstveni problem koji ima. Na primjer, mi ne gledamo pacijenta kao „bolno rame“, „operisano koljeno“, „slomljeni lakat“, „diskus herniju“, „bolni vrat“ ili „vještački kuk“ već kao cjelinu. Tretman fizioterapeuta je orjentisan prema funkcionalnom problemu pacijenta”, naveo je Kovačević.

Ostavi komentar