Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore predložilo je Program sanacije finansija zdravstvenog sistema s ciljem da se nadomjesti hroničan nedostatak novca u ovoj oblasti. Ova institucija je predložila da se novac od akciza na duvan i alkohol, dio premije od obaveznog auto osiguranja i boravišne takse preusmjeri u zdravstveni sistem.

U slučaju da se usvoji predlog, u pitanju bi bila radikalna promjena finansiranja čitavog sistema. Deficit ovog fonda je u prosjeku oko 15 miliona eura.

Sve ovo neophodno je u cilju zadržavanja postojećeg ekspertskog kadra u javnom sistemu i zapošljavanja novog, uz mogućnost angažovanja kadra van sistema, što bi dorpinijelo smanjenju upućivanja van Crne Gore i van sistema javnog zdravstva, odnosno smanjenju troškova”, piše u Programu.

Fond je predložio je da se novac od  akcize na duvan i alkohol, premije od autoosiguranja i novac od boravišne takse, preusmjeri u zdravstveni sistem.

Akcize na duvan, duvanske prozivode, alkohol i druge štetne proizvode gdje postoji faktor rizika po zdravlje stanovništva, na način da se jedan dio prihoda preraspodjeli za potrebe zdravstva ili ukoliko to nije moguće uvesti dodatnu akcizu”, navodi se u Programu.

Mnoge zemlje su, kako su naveli eksperti Fonda,  u skladu sa Konvencijom o kontroli upotrebe duvana Svjetske zdravstvene organizacije, koja se odnosi na cijene i poreske mjere za smanjenje tražnje duvana, uvele kroz zakonsku regulativu dodane akcize na duvanske proizvode.

Uvođenjem akciza na duvan, duvanske proizvode, alkohol i druge štetne proizvode, gdje postoji faktor rizika po zdravlje stanovništva, ne bi bio ugrožen standard građana, jer ovi proizvodi nijesu dio potrošačke korpe, smatraju u Fondu.

Predlažu da se dio premije obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti usmjerava u korist obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Zbog povreda u saobraćajnim nezgodama liječi se veliki broj lica što povećava troškove za zdravstvenu zaštitu, a uobičajeni regresni postupak (naknada štete) koji sprovodi Fond za zdravstveno osiguranje nije efikasan u dovoljnoj mjeri zbog sporosti sudova, neažurnosti zdravstvenih ustanova kod prijavljivanja povreda, zastare i sl”, poručuje se u Programu.

Fond predlaže da se iz boravišne takse na nivou opština dio sredstava opredijeli za primarnu zdravstvenu zaštitu i za rad turističke ambulante na tom području, u skladu sa opštinskim propisima.

Predložene mjere i aktivnosti će biti sastavni dio akcionih planova, sa definisanim nosiocima i rokovima, koje će sačiniti Ministarstvo zdravlja i Fond na godišnjem i periodičnom nivou.

Analitika

Ostavi komentar