Frankov znak je, stručno gledano, vrsta dermatološkog biljega koji je dobio ime prema Sandersu T. Franku, ljekaru koji je 1973. godine prvi uočio i izložio tezu o mogućoj povezanosti znaka s pojavom ateroskleroze i oboljenja vena i arterija. Na temelju njegovih zapažanja napravljeno je više od 40 odvojenih istraživanja koja ukazuju na činjenicu kako je ovaj znak mogući indikator razvoja bolesti srca i krvnih žila kod pacijenata.

Jedno od istaživanja koji sugerišu važnost ovog znaka provedeno je 2006. godine u Hrvatskoj, tačnije u Dubrovniku. Studija je sprovedena na uzorku od 60 ljudi koji su bili podijeljeni u dvije grupe:

Frankov znak

Prva grupa pacijenata, grupa A, imala je prisutan Frankov znak, a oni bez Frankovog znaka smješteni su u grupu B. Ispitivanjem je dokazano da je 73% ispitanika s prisutnim Frankovim znakom imalo povećani rizik za razvoj cerebrovaskularnih bolesti.

Takođe, kod ispitanika koji nemaju Frankov znak samo 30% je imalo povećani rizik za razvoj cerebrovaskularnih bolesti. Istraživači su zaključili kako rezultati ukazuju na statistički značajnu korelaciju između Frankovog znaka i potencijalnog rizika za razvoj cerebrovaskularne bolesti, odnosno moždanog udara i sličnih moždanih poremećaja povezanih s bolestima krvnih žila.

Budući da se Frankov znak javlja prije pojave prvih simptoma bolesti srca i krvnih žila, na što upućuju i mnogobrojni stručnjaci, izuzetno je važno pravovremeno preventivno djelovati na kardiovaskularni sistem. Prema mišljenju stručnjaka prevencijom je moguće smanjiti smrtnost i invalidnost od tih bolesti za čak 50%.

Ostavi komentar