Funkcija posteljice se uglavnom zasniva u razmjeni materija između majke i ploda, štiti plod od infekcije i stvara hormone neophodne za održavanje trudnoće. Na taj način posteljica vrši ulogu pluća, bubrega, gastrointestinalnog trakta i endokrinih žlijezda začetka.

SEKRETORNA FUNKCIJA

Posteljica vrši i sekretomu funkciju. Ona je, u stvari, žlijezda sa unutrašnjim lučenjem.

GONADOTROPINI

Lučenje hormona počinje još u čupicama i prije nego što je posteljica formirana kao organ. U tom periodu luče se naročito horionski gonadotropini koji se odstranjuju preko bubrega trudnice, te ih u velikoj količini ima u njenoj mokraći. Gonadotropni hormon posteljice po dejstvu veoma je sličan gonadostimulinu B, to jest on ubrzava nastajanje ovulacije i pomaže stvaranje žutog tiela. Ova činjenica se koristi za rano dokazivanje bioloških ili imunoloških testova.

Smatra se da se horionski gonadotropin luči u Langhansovom sloju čupica. Ovaj hormon počinje da se luči odmah po implantaciji oplođene jajne ćelije, još u stadijumu blastociste, a maksimum lučenja postiže se između desete i dvanaeste sedmice trudnoće. Praćenje nivoa horionskog gonadotropina u organizmu trudnice jedan je od indikatora stanja u kome se trudnoća nalazi. Pad vrijednosti gonadotropina predstavlja loš prognostički znak, odnosno ukazuje na mogućnost intrauterinog uginuća ovuluma i spontanog prekidanja trudnoće.

PLACENTNI LAKTOGEN

Osim gonadotropina, čupice posteljice luče još jedan hormon proteinske grade koji se naziva placentni laktogen i koji je, po nekim autorima, veoma sličan hormonu rasta. Praćenje krivulje izlučivanja ovog hormona, koja se u toku razvoja ploda postepeno penje naviše, takode može da posluži kao indikator normalnog razvoja trudnoće.

PROGESTERON

Poznato je takođe da već od svog formiranja posteljica u znatnoj količini luči progesteron, koji smanjuje osjetljivost gravidne uterusa na spoljašnje i unutrašnje draži i time održava trudnoću. Na taj način posteljica od trećeg mjeseca trudnoće preuzima ulogu žutog tijela jajnika. Progesteron se luči sve do kraja trudnoće. Smatra se da ga luče ćelije sincicijalnog sloja čupica.

ESTROGEN

Osim pomenutih hormona, u posteljici se već od njenog postanka produkuje estrogen u znatnim količinama. Od estrogenih hormona u najvećoj količini kod trudnice luči se estriol, čije se prisustvo dokazuje u mokraći trudnice. Njegovo lučenje naročito je značajno u drugoj polovini trudnoće i doziranje estriola u to vrijeme mnogi autori koriste kao prognostički znak o stanju ploda i izgledima za održavanje trudnoće. Pred sam porođaj u organizmu trudnice zapaža se nagao pad estrogena. Isto se zapaža i prije nastajanja spontanog abortusa. Zbog toga se smatra da nagao pad estrogena ukazuje na neposredno predstojeći prekid trudnoće, bilo da se radi o porođaju ili, pak, o spontanom abortusu.

Poznato je, osim toga, da posteljica luči i druge, još nedovoljno ispitane i nediferencirane produkte, prvenstveno iz grupe ketosteroida. Oboljenje posteljice i nepravilnosti u njenoj funkciji kao posljedicu, između ostalog, imaju i poremećaj u lučenju hormona. U stvari, svaka nepravilnost u njenoj hormonskoj funkciji predstavlja ogledalo stanja trudnoće.

Kako se horionski gonadotropin i progesteron sintetizuju isključivo u horionskim čupicama placente, to smanjene vrijednosti ovih hormona u organizmu trudnice ukazuju na insuflcijenciju same posteljice. U isto vrijeme, ako do njega dođe, pad vrijednosti estriola predstavlja ne samo znak insuficijencije placente, već je takođe i važan dokaz o postojanju izvjesnih poremećaja u samom plodu, jer u sintezi estriola, pored horionskih čupica posteljice, neophodno je i učešće nadbubrežnih žlijezda fetusa. Prema tome, smanjene vrednosti estrogena su posljedica insuficijencije fetoplacentne jedinice kao cjeline, te predstavljaju gori prognostički znak od nedovoljne produkcije progesterona u izvjesnoj fazi trudnoće.

Ostavi komentar