Oko 11.000 građana juče je odjavljeno iz zdravstvenog informacionog sistema Fonda za zdravstveno osiguranje, zbog čega značajan dio njih nije mogao da ostvari pravo na liječenje jer ih kod izabranih doktora i u bolnicama nije bilo u evidenciji osiguranika, piše Dan.

Građanima su izabrani doktori saopštili da se radi o problemu u Centralnom registru stanovništva (CRS), koji je u nadležnosti Ministartsva unutrašnjih poslova (MUP). Brojni građani koji su se juče obratili Danu ističu da im u domovima zdravlja nijesu omogućeni ljekarski pregledi jer ih nije bilo među registrovanim osiguranicima. Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić kazao je za Dan da je došlo do zastoja u radu CRS-a, što je za posljedicu imalo odjavu određenog broja osiguranika sa zdravstvenog osiguranja. On navodi da zajedno sa stručnjacima iz sektora informacionog sistema MUP-a pokušavaju trajno da riješe problem odjave osiguranika.

Istakao je da je baza osiguranika FZOCG jedan od bitnijih registara u državi.

“S obzirom na to da se podaci koje ona sadrži crpe iz nadležnih registara kao što su CROO i CRS, od presudnog značaja je tačnost podataka koje nam dostavljaju nadležne institucije za vođenje ovih registara. Primijetili smo određene smetnje u funkcionisanju Centralnog registra stanovništva (CRS – u nadležnosti MUP-a), i u komunikaciji sa kolegama iz njihovog IT sektora pokušavamo da utvrdimo uzroke i iznađemo trajno rješenje za prevazilaženje ovog i sličnih problema. Navedeni zastoj u radu CRS-a za posledicu je imao odjavu izvjesnog broja osiguranika sa zdravstvenog osiguranja, što je dalje značilo i nemogućnost elektronske obrade ovih pacijenata kroz integralni informacioni sistem zdravstva. Brzom reakcijom i uvođenjem procedura za oporavak sistema koje je Fond obezbijedio uspjeli smo da sredinom dana podatke u bazi Fonda vratimo na pređašnje stanje, što će omogućiti dalju nesmetanu obradu odjavljenih pacijenata, bez trajnih ili značajnih posledica po zdravstveni sistem. Ujedno, Fond je trenutno prekinuo komunikaciju sa CRS-om do konačnog i trajnog rješavanja problema na strani sistema MUP-a, kako bi preduprijedili moguće probleme”, objasnio je Čirgić.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje je naveo da su morali da prekinu ažuriranje podataka preko centralnog registra stanovništva.

“Funkcionisanje je nastavljeno bez problema, važno je za postizanje ažurne baze osiguranika, ali vjerujem da će MUP riješiti problem oko CRS-a. Ne znamo tačan broj osiguranika koji je bio odjavljen. Sad smo uradili procedure u Fondu koje ne zavise od Centralnog registra stanovništva”, kazao je Čirgić.

Prema podacima Fonda, oko 94 odsto građana Crne Gore ima obavezno zdravstveno osiguranje, dok oko 36.000 građana nije iskazalo interes da ostvari to pravo.

“Ukupno 436.968 odraslih građana ima svog izabranog doktora. Izabranog ginekologa u domovima zdravlja izabralo je 172.853 žena, odnosno malo više od dvije trećine. Kod izabranih pedijatara registrovano je 141.505 djece. Mogućnost registracije kod izabranih doktora za djecu imaju djeca do 15 godina, ali i stariji maloljetnici”, naveli su ranije iz Fonda.

Ostavi komentar