O šećernoj bolesti (diabetes mellitus), sve češćem neprijatelju čovjeka savremenog doba mnogo puta je pisano iz gotovo svih aspekata. Ovim napisom nemam namjeru da objašnjavam uzroke i mehanizama nastanka bolesti. To je svima poznato i detaljno opisano od najkompetentnijih stručnjaka.

Cilj ovog teksta je upozoriti širu javnost i mnoge ljekare, sa još jednom nažalost, gotovo nepoznatom metodom poboljšanja zdravstvenog stanja i kvalitete života osoba sa šećernom bolešću hiperbaričnom medicinom, tj. njenom metodom liječenja HBO (hiperbaričnom komorom).

HBO ne može izliječiti od šećerne bolesti, ali je metoda koja daje izvanredne rezultate u prevenciji i liječenju njenih posljedica, poboljšava kvalitet života, radnu sposobnost i postiže neuporedivo bolji učinak sa desetak i više puta manjim troškovima liječenja u odnosu na liječenje bez primjene barokomore. Primenjana na vrijeme umnogome smanjuje i odlaže razvoj komplikacija.

HBO ili hiperbarična oksigenacija je udisanje čistog (100%) medicinskog kiseonika (oksigenacija) u uslovima povećanog pritiska okoline (hiperbarična). Provodi se u za to namijenjenim uređajima – barokomorama ( hiperbaričnim komorama).

U barokomorama, sa porastom pritiska kiseoniika, krv prima i do 20 puta više za život neophodnog gasa, popunjavajući za to namijenjene receptore na crvenim krvnim ćelijama, ali i rastvarajući se u plazmi.

KAKO DJELUJE HBO

Osnovi mehanizma dejstva HBO nalazi se prije svega u regulaciji funkcija narušenih smanjenim prilivom krvi (ishemijom) ugroženih, ali još živih ćelija različitih tkiva i organa.

Taj svoj učinak HBO ostvaruje preko sljedećih mehanizama:

1. Jačanjem sposobnosti leukocita za eliminaciju mikroorganizama, HBO (djeluje antimikrobno). Anitimikrobni efekat HBO ispoljava i smrtonosnim dejstvom 100 % kiseonika na neke vrste bakterija a vrši inaktivaciju otrova koje te bakterije luče u organizmu.

2. HBO popravlja svojstva i pojačava učinak dejstva insulina, antibiotika, pojedinih citostatika, antiaritmika i druh vrsta ljekova.

3. HBO povećava elastičnost ćelijskih membrana crvenih krvnih zrnaca i smanjuje viskoznost (gustoću) krvi što je od izuzetnog značaja za prolaz krvi kroz najsitnije kapilare

4. Stvaranjem boljeg protoka krvi kroz kapilarnu mrežu , velikom brzinom se uklanja otok tkiva što ubrzava procese regeneracije ćelija tih tkiva koji je praćen smirivanjem zapaljenskih procesa, oporavkom otokom uklješetenih živaca u koštanim kanalima i bržim zarastanjem rana , preloma, itd.

5. Kod masivnih krvarenja i anemija HBO nadopunjuje manjak hemoglobina rastvaranjem kiseoniika u plazmi putem koje se on doprema i do najudaljenijih ćelija.

6. HBO stimuliše neoangiogenezu, tj. stvaranje novih, zdravih malih krvnih sudova što je od izuzetnog značaja kod začepljenja krvnih sudova arteriosklerozom, kompresijom ili krvnim ugrušcima (infarkt,srca,mozga tromboza vena itd) u cilju premošćavanja cirkulacije krvi u tim regijama .

7. HBO popravlja stvaranje i iskorišćavanje energije u ćelijama (energogeneza) koja u kombinaciji sa neoangiogenezom stimulira rast ćelija potrebnih za zarastanje rana.

KOMPLIKACIJE ŠEČERNE BOLESTI KOJE SE USPJEŠNO LIJEČE HBO

  • dijabetička angiopatija – bolest krvnih sudova
  • dijabetičko stopalo
  • hronične nezarastajuće i zagađene rane na stopalima, kao najčešći uzrok gangrene i amputacije
  • dijabetička polineuropatija – oštećenje živaca
  • dijabetička retinopatija i makulopatija – slabovidost
  • dijabetička nefropatija – ugrožavanje funkcije bubrega, i dr.

Primjenom HBO ne samo da se ublažava i usporava tok ovih bolesti već dolazi i do izliječenja.

Kod dijabetičkog stopala s otvorenom hroničnom ranom veliki broja pacijenata na HBO reaguje zarastanjem, čime se ponovno omogućuje kretanje, izbjegava rizik gangrene, uklanja ili smanjuje opasnost od amputacije.

Kod dijabetičke polineuropatije (oštećenje živaca), a zbog gubitka osjećaja, bolesnici u početku nisu svjesni nastajanja rane, žulja a nerijetko i hladnoćom ili toplotom izazvanih promjena na stopalu, koje se kasnije komplikuju nastankom infekcije. HBO ispravlja taj neurološki deficit kod visokog procenta bolesnika, preko zaustavljanja mehanizma nastanka dijabetičkog stopala.

Kod dijabetičke retinopatije i makulopatije – slabovidosti, pravovremenom upotrebom HBO-a izbjgava se ili jako smanjuje krvarenja u mrežnjači, kao i potreba za laserskim spaljivanjem krvarećih krvnih sudova (što pomaže u zaustavljanju krvarenja, ali ostavlja nepopravljive ožiljke na mjestima primjene).

HBO ne samo da igra važnu ulogu u liječenju posljedica šećerne bolesti, nego ima itekako jake preventivne sposobnosti odlaganja i ublažavanja njenih komplikacija.

HBO ne zamjenjuje upotrebu lijekova, hiruršku revaskularizaciju, banjsko klimatsko liječenje, fizikalne tretman, ali je potrebno obavezno primjenjivati u liječenju kad je god je to moguće, kao dodatnu terapiju koja potpomaže uspješnost liječenja.

Kod bolesnika kod kojih se ne može izvršiti operativni zahvat premošćavanja krvnih sudova. HBO primijenjena na vrijeme, značajno smanjuje i odlaže razvoj komplikacija.

Pravilnom i pravovremenom primjenom metoda hiperbarične medicine u preventivi i pravilnom liječenju bolesnika sa šećernom bolesti ( svih starosnih grupa ), značajno možemo smanjiti njihove patnje, poboljšati im kvalitet života i produžiti radne, seksualne i druge za život važne osobine. Pri tome ne treba zanemariti da sa time svakom bolesniku i društvu u cjelini štede enormna materijalna sredstva.

Autor: dr sci.med. Milorad Dimić

Izvor: Stetoskop

Ostavi komentar