Unos vitamna D mora biti striktno prilagođen potrebama, bilo da je riječ o normalnom ili patološkom stanju. Poznato je da višemesečni unos preko optimuma kod zdravih osoba dovodi do intoksikacije, tj. do hiperkalcijemije sa kalcinozom krvnih sudova i ektopičnim kalcifikacijama mekih tkiva. Intoksikacija viataminom D je moguća i kod primjene previsoke doze vitamina D ili njegovih metabolita u sklopu liječenja vitamin D senzitivnog, zavisnog ili rezistentnog rahita.

Klinička slika
Kao posljedica hiperkalcijemije javlja se depresija bioelektrične aktivnosti koja se manifestuje mišićnom slabošću, opstipacijom (zatvor), mukom, anoreksijom, apatijom, glavoboljom i poremećajem srčanog ritma. Kalcijum se posebno deponuje u krvne sudove bubrega dovodeći do nefrokalcinoze, hipertenzije i renalne insuficijencije. U najtežim stanjima javljaju se ektopične kalcifikacije koje se prikazuju na rendgenskim snimcima miokarda, pluća, pankreasa i želuca. S obzirom da resorpcija kalcijuma iz vankoštanih tkiva nikad nije kompletna, promjene na krvnim sudovuma i mekim tkivima ostaju kao trajna obilježja introksikacije.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu kliničke slike i laboratorijskih analiza.

Liječenje
Terapija se bazira na prekidu daljeg unosa vitamina D, maksimalnoj restrikciji kalcijuma u ishrani, obezbjeđenju dobre diureze, a u najtežim situacijama i davanju pronizona.