Na našu konačnu visinu u odrasloj dobi utiču razni faktori, ali u najvećoj mjeri visinu određuje genetika. To je potvrdilo i jedno istraživanje sprovedeno na 8798 blizanaca u Finskoj. Rezultati istraživanja objavljeni u magazinu “Behavior Genetics” pokazuju da je nasljednost imala najveći uticaj na visinu kod čak 78 posto ispitanih muškaraca i 75 posto ispitanih žena.

U 70-im je razvijena jednostavna formula za predviđanje visine u odrasloj dobi prema kojoj se ona izračunava na temelju visine oba roditelja. Iako je svima jasno da konačan rezultat ne može biti u potpunosti tačan jer proračun ne može uključivati najvažnije faktore poput genetike i ishrane, mnogi je ipak koriste iz znatiželje.

Formula za izračunavanje predviđene visine kod djevojčica:
Očeva visina (cm) + Majčina visina (cm) : 2 – 6.5 cm
Na primjer:
Otac 182 cm + Majka 160 cm = 342 cm
342 cm : 2 = 171 cm
171 cm – 6.5 cm = 164.5 cm
Dakle, predviđena visina djevojčice je 164.5 cm (+ ili – 5cm)

Formula za izračunavanje predviđene visine kod dječaka:
Očeva visina (cm) + Majčina visina (cm) :2 + 6.5 cm
Na primjer:
Otac 182 cm + Majka 160 cm = 324 cm
342 cm : 2 = 171 cm
171 cm + 6.5 cm = 177. 5 cm
Predviđena visina dječaka je 177. 5 cm (+ ili – 5 cm)

Ostavi komentar