Ne postoji validna, naučna studija koja povezuje MMR i autizam, rekla je u emisiji Novi dan na, televiziji N1, dr Milica Pejović Milovančević. Ona tvrdi da su ljudi u zabludi, i to zbog jedne studije koja je odbačena, a da se simptomi autizma mogu uočiti mnogo prije nego što se daje MMR – još u prvih šest mjeseci.

Rana dijagnostika, rane intervencije i uključivanje u obrazovni sistem, još od predškolskog uzrasta, u velikoj mjeri mogu da doprinesu da djeca sa poremećajima iz autističnog spektra, i drugim razvojnim teškoćama, unaprijede svoj razvoj i kvalitet života.

To je zaključak sa simpozijuma koji je početkom nedjelje održan u Nišu pod naslovom “Živjeti s autizmom – iz perspektive pacijenta, roditelja i profesionalca”.

Cilj je bio da se prije svega rasvijetle neke teme vezane za autizam o kojima se mnogo priča, a malo zna.

“Prvi simptomi mogu da se uoče vrlo rano – još u prvih šest mjeseci – kada se uoči da se beba ne osmjehuje, ne odaziva na poziv, ne pruža rukice roditelju, ukoliko od osmog do 10 mjeseca ne guguće, ukoliko nema razvijenu riječ do godinu dana i najprostiju rečenicu s glagolom do 24 mjeseca… Ukoliko je više zaokupljena nekim svojim svijetom, nego što uspostavlja saradnju sa ljudima u okruženju”, kaže Milica Pejović Milovančević, dečji psihijatar iz Društva za dječju i adolescentnu psihijatriju.

Ona dodaje da se uvodi novi termin “spektar autističnog poremećaja” koji podrazumijeva da postoje djeca koja imaju jako velikih poteškoća u funkcionisanju zbog ovog stanja, a postoje djeca koja imaju male smetnje i ponašaju se isto kao i sva druga.

Na pitanje da li postoji naučna, medicinska studija koja povezuje vakcinu MMR i autizam, psihijatar Pejović Milovančević kaže da  – ne postoji.

“To je jedna ogromna zabluda među narodom, izazvana jednim neprimjerenim istraživanjem koje je potpuno odbačeno odavno. Ne postoji validna, naučna studija koja povezuje MMR i autizam”, kaže ona i dodaje da su te dvije stvari nespojive, s medicinske tačke gledišta.

Jedino što povezuje te dvije stvari, kaže psihijatar, jeste godina kada se MMR daje i simptomi kada se autizam uočava.

Navodi da nauka napreduje i da sada već postoje studije koje jasno pokazuju da se na već vrlo ranom periodu – u šest ili 12 mjeseci – uočavaju biološki markeri koji ukazuju na autizam, a to je mnogo prije davanja vakcine.

Takođe, kako navodi, mnogobrojne studije pokazale su da postoji preko 2000 gena koji su odgovorni za nastanak tih moždanih promjena, koje postaju “vidljive” u drugoj godini, kada očekujemo da dijete komunicira, uspostavlja saradnju.

“Mi, ljekari, moramo da radimo na tome da obavještavamo ljude”, kaže Pejović Milovančević . “Jako je opasno da se ljudi ne vakcinišu, dobićemo i mi epideiju”.

Kaže da i oko novih metoda liječenja postoji velika diskusija. “Kod nas se primjenjuju metode koje nisu dokazane, daju se suplementi, djeca se ubacuiju u hiperbarične komore, priča se o stem ćelijama… Evo Gardijan je jutros objavio da su dvije osobe oslijepile zato što su se liječile stem ćelijama…”

Individualni rad sa logopedima i specijalnim edukatorima, rana intervencija – to su metode koje pomažu, zaključuje dr Pejović Milovančević.

Ostavi komentar