Poslednjih godina cucla se sve češće viđa kod djece. Mogući razlog tome je što se dojenje često prerano prekada ili se laktacija ni ne razvije kako treba. Kada se mame nađu u ovoj nezavidnoj situaciji, naravno da posežu za cuclom.  Tokom vremena se na cuclu naviknu i djeca i roditelji.

Kada je vrijeme da cucla ode u zaborav?

Ako dijete nije dojeno i pije adaptirano mlijeko cucla je skoro neizbježna. Važno je da roditelji prema cucli zauzmu stav kao prema nužnom zlu. To znači da će je koristiti samo dok dijete ne počne da prelazi na drugu hranu koju će jesti kašičicom. Preporuka je da se kašičica koristi što češče. Bebe mogu na kašičicu da piju sve tečnosti.

Kada beba počne da sjedi stabilno, treba joj nuditi da pije iz šoljice ili manje čaše. Na početku će joj roditelji držati čašu pa će postepeno učiti dijete da se samostalno služi čašom. Na ovaj način upotreba cucle će se postepeno smanjivati. Dijete će biti stimulisano da razvija svoje sposobnosti. Oko prvog rođendana dijete će uživati u prohodavanju, progovaranju i drugim izazovima koji mu predstoje. Ne treba ga držati u bepstvu i učiti ga da je to vrhovno zadovoljstvo.

Zašto se ne preporučuje upotreba cucle poslije prvog rođendana?

  1. Dijete koje koristi cuclu duže nego što je neophodno, tokom vremena postaje sve više vezano za nju. Samim tim je i odvikavanje teže. Dakle, potreba prelazi u patološku naviku koje se nije tako lako riješiti.
  2. Progovaranje i cucla ne idu zajedno. Vrlo je logično da dijete koje ima cuclu u ustima ne može da govori ili ne može da govori kako treba. Ovo može biti razlog kašnjenja u progovaranju.
  3. Dugotrajna upotreba cucle deformiše govorne organe. Često imamo priliku da u praksi viđamo djecu sa deformiteitima zagrižaja, jezika, nepca… Ovo su uzroci nepravilnog izgovora glasova, a korekcija je otežana zbog strukturalnih deformiteta.

Zapamtite: Poslije prvog rođendana ni jedna verzija cucule nije dobro došla (bilo flašica, bilo laža). Vaše dijete ima mnogo drugih načina da uživa, da se umiri i zadovolji. Razmišljajte koliku štetu cucla može napraviti!

Izvor: Logopedi Avramović

Ostavi komentar