Nizak rast deteta može ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem. Rano otkrivanje tog poremećaja je od izuzetnog je značaja jer u velikoj mjeri poboljšava prognozu u pogledu mogućnosti dostizanja normalne tjelesne visine djeteta.

Nizak rast je najčešće posljedica genetike, ali odluku o tome da li dijete treba da se ispituje ne bi trebalo da donose roditelji već pedijatri koji prate rast djeteta.

Najveći problem je mišljenje da su sva djeca niskog rasta zdrava djeca –  što nije tačno, imajući u vidu da ta djeca mogu da imaju skrivena oboljenja čija je jedna od manifestacija i niski rast – bolesti poput hipotireoidizma, glutenske enteropatije, hroničnih bubrežnih bolesti, urođenih srčanih anomalija i slično. Koji god da je uzrok, on mora biti otkriven do polaska djeteta u školu jer svaka godina koja se izgubi, bez uspostavljanja dijagnoze i adekvatne terapije, znači gubitak centimetara u konačnoj visini. Neophodno je obratiti se ljekaru ukoliko je dijete dosta niže od svojih vršnjaka, naročito ako su mu roditelji visoki ili ako je dijete raslo normalno pa naglo usporilo rast. U toku prve godine, dijete bi u prosjeku trebalo da poraste oko 22 centimetra, u drugoj oko 12, u trećoj 8, potom oko 4 centimetra godišnje do puberteta.

Svijest o važnosti praćenja rasta djeteta nije dovoljno razvijena pa se polovini djece sa ovim poremećajem dijagnostikuje onda kada je prekasno za terapiju koja je danas svima dostupna i besplatna. Veoma je važno započeti liječenje onda kada je poremećaj nastao, a obavezno prije puberteta, jer se 85% tjelesne visine dostiže prije adolescencije. Veoma je važno da roditelji redovno vode djecu na sistematske preglede, kao i da sami prate da li se njihovo dijete razvija na pravi način.

Uz pomoć besplatne aplikacije za mobilne telefone Karta rasta koja je dostupna na Google play store-u i Apple store-u redovno možete da provjeravate da li se vaše dijete nalazi u optimalnoj zoni rasta i da se, ukoliko otkrijete da se dijete nalazi u riziku zbog niskog rasta, blagovremeno obrate svom pedijatru sprečavajući time u značajnoj mjeri kasnije neželjene posljedice.

Ostavi komentar