Laboratorijsko testiranje je stresno, neprijatno, obilježeno neizvjesnošću i iščekivanjem rezultata. Najneprijatnija situacija koja Vam se može desiti je da u ambulanti ljekara shvatite da je rezultat koji ste čekali nereprezentativan zbog neadekvatne pripreme za pregled. Stoga je od izuzetnog značaja, i za Vas i za Vašeg ljekara, da se za pregled adekvatno spremite time štedite vrijeme, novac i smanjujete stres.

Uopšteno se može reći da se uzorkovanje krvi vrši u jutarnjim časovima, natašte. Odnosno, ispitanik priuje vađenja krvi ne bi trebao da jede 8 do 10 sati (voda se smije piti). Dan prije odlaska u laboratoriju potrebno je izbjegavati veće tjelesne napore i uzimanje alkoholnih pića. Takođe je potrebno izbjegavati upotrebu lijekova 48 sati prije uzimanja uzorka, osim obavezne, hronične terapije.

Davanje uzorka za laboratoriju obično se vrši u ranim jutarnjim časovima što ne predstavlja pravilo. Neki parametri ljudskog tijela su vremenski zavisni (na primjer tjelesna temperatura, nivo hormona i slično) pa da bi se rezultati mogli porediti mjerenje se mora vršiti u jutarnjim časovima. Međutim, najveći broj biohemijskih parametara krvi je vremenski nezavisan i uzorak se može dati u bilo koje doba dana (osim ako Vaš ljekar nije posebno naznačio vreme uzorkovanja).

Ostavi komentar