Kawasakijev sindrom predstavlja akutnu limfadenopatiju sa mukokutanim promjenama.

Uzrok nastanka
Etiologija bolesti je nepoznata. Na osnovu kliničke slike pretpostavlja se da u nastanku mogu imati ulogu razni agensi od kojih se izdvajaju bakterije i virusi.

Klinička slika
Bolest se karakteriše perzistentnom visokom temperaturom, trajanja do dvije nedjelje, posle čega se javlja osip sličan šarlahu. Nekada dominiraju promjene tipa eritema eksudativum. Vidi se i simetričan palmoplantarni eritem ( crvenilo dlanova i tabana) i eritematozne promjene perianalno (oko čmara). Prisutni su i stomatitis i faringitis, kao i suva i crvena usta i malinast jezik. Redovno su povećani prednji cervikalni limfni čvorovi. Obično se vide i oštećenja unutrašnjih organa (miokarditis, promjene u digestivnom traktu koje se karakterišu prolivom, meningitisom i artritisom). Bolest se javlja kod djece do 10. godine života.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu kliničke slike, a potvrđuje se laboratorijskim nalazima.

Liječenje
Terapija je simptomatska. Uz unos tečnosti i primjenu antipiretika i salicilata, daje se intravenozno gama globulin. Specifični lijek za ovu tešku bolest ne postoji.