Klinički centar Crne Gore KCCG u proteklih godinu napustilo je preko 20 ljekara i anesteziologa, dok najvećoj ustanovi, prema master planu razvoja zdravstva 2019-2023. godine Ministarstva zdravlja i urađenoj analizi, nedostaje oko 100 ljekara, piše Dan.

Prema analizi Ministarstva zdravlja i Kliničkog centra, najdeficitarnije oblasti u KCCG su hematologija i reumatologija, a postoje i oblasti gdje se mora vršiti nadomještaj novim kadrom zbog odlaska ljekara u penziju. Iz Sindikata doktora medicine KCCG su naveli da se nastavlja osipanje ljekarskog kadra iz javnog zdravstva.

Dr Srđa Ilić, specijalista radiologije, novi radni odnos zasnovao je u Belgiji.

Klinički centar je napustila dr Dubravka Barović Džankić, internista kardiolog. Džankić je novi radni odnos zasnovala u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Ortoped Bladimir Vujović je novi radni odnos zasnovao u PZU.

“Anesteziolog Marijana Karišik je novi radni odnos zasnovala na Malti. Ranije je ortoped Nenad Vukčević napustio KCCG. Novi radni odnos zasnovao je u PZU. KCCG je napustio i urolog Dragan Đurović. Novi radni odnos zasnovao je u PZU Kodra. Dr Žarko Borović, plastični hirurg, KCCG. Novi radni odnos zasnovao je u PZU. Dr Jovana Biševac, KCCG. Novi radni odnos zasnovala je u Norveškoj, Nataša Jovović, dječiji oftamolog, KCCG. Novi radni odnos zasnovala je u PZU”, navode iz Sindikata doktora.

U strategiji razvoja se navodi da u Crnoj Gori još uvijek ne postoji sistemsko praćenje indikatora kvaliteta i bezbjednosti, to jest nema obaveze obaveznog vođenja indikatora kvaliteta.

“Sistemsko praćenje indikatora u ovom trenutku nije ni moguće zato što Klinički centra i tri specijalne bolnice (SB) nisu dio jedinstvenog informacionog sistema. Primjera radi, indikator koji se odnosi na ekskluzivno dojenje na otpustu novorođenčeta iz porodilišta moguće je u sadašnjem trenutku pratiti u opštim bolnicama (OB) koje imaju porodi l ište i informatizovane su, dok to nije moguće u Kliničkom centru gdje se na godišnjem nivou rodi više od pola ukupnog broja djece na teritoriji Crne Gore, što podatke dobijene iz opštih bolnica čini nereprezentativnim za procjenu”, piše u master planurazvoja.

U dokumentu se navodi da su jedine dvije ustanove koje se bave kontinuiranom medicinskom edukacijom (KME) na sistematičan način Klinički centar, u okviru Centra za nauku, i Institut za javno zdravlje koji ima posebnu organizacionu jedinicu koja se bavi kontinuiranom medicinskom edukacijom.

“Sve ostale zdravstvene ustanove u Crnoj Gori dostavljaju potrebe za KME na godišnjem nivou Ministarstvu zdravlja koje ih sistematizuje, cijeni njihovu opravdanost i šalje Nacionalnoj komisiji za kvalitet na procjenu iusvajanje. Sviuključeni partneri u zdravstvenom sistemu nisu bili dovoljno zainteresovani i motivisani za uspostavljanje programa kvaliteta i bezbjednosti. U proteklim godinama bilo je nekoliko pokušaja pregovora sa relevantnim institucijama (Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo finansija), ali nije bilo konkretnih rješenja”, navodi se u master planu.

Svim bolnicama fali 200 specijalista

Prema podacima Ministarstva zdravlja, u crnogorskom zdravstvenom sistemu radi 1.647 ljekara, od čega 1.087 specijalista i 93 užih specijalista.

Analiza je pokazala da će svim zdravstvenim ustanovama nedostajati oko 200 ljekara u narednih pet godina.

“Trenutno se na specijalističkom usavršavanju nalazi oko 400 doktora medicine, a na supspecijalističkom 54 ljekara. U KCCG radi ukupno 297 specijalista. U cilju dodatnog pojačanja kadrovskih kapaciteta i kvalitetnije edukacije mladih kolega, u narednom periodu, pored domaćih renomiranih stručnjaka, KCCG će angažovati vodeće ljekare iz raznih oblasti medicine, koji će svoje znanje i iskustvo prenijeti našim doktorima, a sve u konačnom radi najvažnijeg, uzvišenog cilja, a to je dobrobit naših građana i briga o njihovom zdravlju”, naveli su ranije iz KCCG.

Ostavi komentar