Krvarenja iz materice mogu biti veoma čest simptom različitih stanja i promjena genitalnih organa ali i znak poremećene funkcije jajnika. Da bi se ustanovio pravi uzrok takvog stanja neophodno je da se utvrdi tip krvarenja kako bi liječenje bilo uspješno.

Sve poremećaje menstrualnog ciklusa dijelimo na tri osnovna tipa :

1. Nepravilna krvarenja kod održanog pravilnog ritma (razmak izmedu dva menstrualna krvarenja) menstrualnih ciklusa

2. Nepravilnosti ritma krvarenja

3. Nepravilna aciklicna krvarenja (Disfunkcionalna krvarenja)

NEPRAVILNA KRVARENJA KOD ODRŽANOG PRAVILNOG RITMA MENSTRUALNOG CIKLUSA 

U ovu grupu nepravilnosti krvarenja spadaju, mnoga stanja koje svaka žena bar jednom u životu doživi. Po simptomatologiji su veoma karakteristicna za dijagnozu relativno laka, terapija je relativno kratkotrajna i uspješna .U ovu grupu nepreavilnosti krvarenja ubrajamo:

Intermenstrualno ili ovulatorno krvarenje

Podaci koje svaka žena sa ovim poremećajem da svom ljekaru su veoma karakteristični. Žene uobičajeno daju podatak da imaju uredne menstrualne cikluse koji se javljaju uvjek u pravilnim vremenskim razmacima ali se u sredini ciklusa, između 12-14 dana od početka menstruacije, iz ciklusa u ciklus ponavlja veoma oskudno krvarenje koje traje svega nekoliko sati ili najviše jedan dan. Kako se ta pojava ponavlja one se obraćaju ljekaru sa željom da se razjasni uzrok i sprovede odgovarajuće liječenje.

U prvoj fazi menstrualnog ciklusa pod uticajem hormona hipofize dolazi do rasta jajnog folikula i sazrijevanja jajne ćelije. Tokom tog perioda iz dana u dan jajni folikul proizvodi sve veće količine estrogena, hormona koji dovodi do zadebljavanja materične sluznice. U vrijeme ovulacije dolazi do prskanja i pražnjenja folikua zbog čega koncentracija estrogena u krvi privremeno pada.Taj pad koncentracije estrogena je prirodna pojava i u največem broju slučajeva ne dovodi do krvarenja. Ukoliko je pad koncentracije hormona veći od uobičajenog,ispod fiziološke granice,može da dođe do pojave o kojoj je prethodno govoreno. Mada liječenje ovog poremećaja u porincipu i nije neophodno njegovo ponavljanje u sljedećim ciklusima može da se sprijeći ukoliko se daju male količine estrogena nekoliko dana prije nego što će se desiti ovulacija kako bi se “preduprodio” krizni period pada koncentracije estrogena posle ovulacije. Svakako da će odluku o vrsti i količini leka donijeti Vaš ljekar.

Premenstrualno krvarenje

Kao i u prethodno opisanom poremćaju i kod premenstrualnog krvarenja podaci koje ljekar dobija od žene su veoma karakteristični. Problem se najćešce opisuje kao vrlo oskudan, mrk, sukrvav iscjedak koji se pojavljuje 4-5 dana prije nego što nastupi pravo menstrualno krvarenje. Sve se na identičan način ponavlja u sljedećem ili sljedećim ciklusima zbog čega se žena, manje više zabrinuta, javlja svom ljekaru. Ovaj poremećaj je posljedica postepenog smanjenja proizvodnje progesterona u žutom tijelu koje se formira na mjestu prsnutog jajnog folikula tokom ovulacije. progesteron sekretorno transformiše materičnu sluznicu koja je prethodno izgrađena dejstvom estrogena. U normalnim situacijama produkcija progesterona u žutom tijelu započinje dva dana posle ovulacije, veoma brzo doztiže svoj maksimum na kome se održava sljedecih 12-14 dana. Ukoliko se ne desi trudnoća funkcija žutog tijela naglo prestaje nakon čega će uslijediti menstrualno krvarenje. Pojavu gdje žuto tijelo postepeno smanjuje produkciju progesterona, zbog čega se i javlja premenstrualno krvarenje, označavamo “Insuficijencijom žutog tijela” .Ovaj poremećaj treba liječiti zbog toga što, za razliku od intermenstrualnog krvarenja može biti uzrok neplodnosti. Materična sluznica koja nije stimulisana dovoljnim količinama progesterona nije dobro pripremljena za implantaciju (ugnježdenje) embriona. Iako do oplodnje dođe,u takvim slučajevima, embrion nema optimalne uslove za preživljavanje u materičnoj duplji. Da bi se ovo spriječilo savjetuje se uzimanje progesterona u drugoj fazi menstrualnog ciklusa nakon konsultacije i pregleda kod ljekara koji treba da donse odluku o vrsti i količini lijeka koji treba da se uzme.

Postmenstrualno krvarenje (produženo menstrualno krvarenje)

Ovaj poremećaj menstrualnog krvrenja se karakteriše slabijim ili jačim krvarenjem koje se nastavlja na menstrualno krvarenje i može trajati više dana .Uzroci mogu biti :

  • zapalenja materične sluznice
  • sporo obnavljanje sluznice materice posle njenog odlubljivanja tokom
    menstruacije
  • nepravilno i produženo odlubljivanje sluznice materice tokom menstruacije

Ovaj poremećaj najčešce nema karakteristiku ponavljanja iz ciklusa u ciklus ukoliko se identifikuje pravi uzrok i primijeni odgovarajuca terapija zbog čega je neophodno obraćanje ljekaru kako bi se uzrok problema razjasnio.

Skraćena faza dozrijevanja folikula

U vom poremećaju bazalna temperatura je uvjek bifazicna i ukazuje na postojanje ovulacije. Faza žutog tijela traje kao i kod normalnog ciklusa 12-14 dana jedino što u ovom tipu menstrualnog ritma ovulacija nastaje ranije 8-10 dana ciklusa.
Terapija ovde nije u principu potrebna sem u slučaju da prečesta krvarenja izazivaju izražene i hroni;ne anemije(malokrvnost).

Autor: Prof. Dr Milenko Bujas

Ostavi komentar